تست های هپاتیت B

8

برای تشخیص عفونت حاد هپاتیت B: آنتی ژن سطحی هپاتیت HBsAg، آنتی بادی IgM هسته هپاتیت anti – HBc IgM؛ و گاهی آنتی ژن e هپاتیتB HBeAg
برای تشخیص هپاتیت HBV مزمن: HBsAg؛ DNA ویروس هپاتیت B HBV DNA، و گاهی اوقات HBeAg
برای پايش عفونت مزمن هپاتیت B و درمان آن: HBeAg; anti-HBs IgM; anti-HBe IgG; HBV DNA
برای تشخیص مواجهه قبلی با هپاتیت B، در فرد داراي ضعف ایمنی (زمانی که ویروس می تواند دوباره فعال شود): anti – HBc تام و Anti – HBs

آنتی ژن مرکزی هپاتیت HBcAg:B : یک آنتی ژن داخلی ویروس محسوب می شود که تنها در سلول کبدی قابل شناسایی است و در خون وجود ندارد .بنابراین روش سرولوژیکی برای سنجش آنتی ژن مذکور ساخته نشده است.

آنتی بادی بر علیه Anti-HBc:HBcAg :وجود این آنتی بادی نشانه پاسخ ایمنی بدن علیه ویروس بوده و قبل از Anti-HBs ظاهر می شود.زمانی که به عنوان Anti-HBc گزارش می شود ، سنجش هر دو کلاس آنتی بادی IgM و IgG انجام شده است.

IgM anti-HBc در عفونت های حاد بسیار بالا می رود و وجود Anti-HBc به تنهایی نشانه ایمنی فرد علیه عفونت نیست.

آنتی ژن e هپاتیت HBeAg: B : جزئی از HBcAg بوده و طی دوره حاد و فعال بیماری در خون قابل شناسایی است و در فاصله زمانی کوتاهی پس از HBsAg ظاهر می شود.وجود HBeAg در خون نشانه تکثیر ویروس بوده و با عفونت زایی ارتباط مستقیم دارد.

آنتی بادی بر علیه Anti-HBe: HBeAG : پاک شدن خون از HBeAg و بروز Anti-HBe معمولا نشانه کاهش تکثیر ویروس یا توقف آن است.برای تشخیص بیماری انجام ازمایش های Anti-HBe و HBeAg ضرورتی نداشته و تنها برای ارزیابی فعالیت بیماری کاربرد دارد.

در صورت ابتلا بیمار به هپاتیت B با موتاسیون در ناحیه پره کور وجود Anti-HBe در خون نشانه کاهش یا توقف تکثیرویروس نمی باشد.

شناسایی و سنجش HBV DNA در تشخیص مفید بوده و در بیماران HBsAg مثبت قابل سنجش است.سنجش کمی آن اطلاعات مفیدی از میزان تکثیر ویروس ارائه می کند.

مطالعات بر روی مبتلایان به عفونت با ویروس هپاتیت B نماهای بالینی متعددی را زا عفونت با ویروس بیان میکند.اغلب موارد عفونت اولیه در بالغین ، خود محدود بودهو در طی 6 ماه همراه با مهار عفونت است.عفونت در 60-70%موارد فاقد علائم بالینی بوده و فقط از طریق آزمایش های سرولوژیک و سایر روش های آزمایشگاهی قابل تشخیص و شناسایی است.مواردی از بیماری نیز رفع نشده و عفونت برای سال ها می تواند پایدار باشد.در تمام این موارد ویروس در مرحله فعال بیماری در خون بوده و به وسیله آزمایش های تعیین آنتی ژن ویروس( به عنوان مثال HBsAg) قابل شناسایی است.در عفونت های پایدار ویروس کامل و ناکامل در خون وجود داشته و ممکن است بیمار فاقد ویروس بیماری زا باشد.
آنتی ژن سطحی هپاتیت HBsAg:B : جزئی از کپسید ویروس است که مقدار بسیار زیاد آن توسط ویروس تولید می شود.چنان که ممکن است در جریان گردش خون 105 ذره ویروس موجود باشد.در برخی از بیماران وزن HBaAg موجود در خون بیش از آلبومین سرم است.

آنتی بادی بر علیه Anti-HBs-HBsAg : نشانه ایمنی بر علیه ویروس بوده و به جز موارد نادری که ذکر خواهد شد وجود توام HBsAg و Anti-HBs در خون رخ نخواهد داد.سنجش کمی و کیفی آن توسط کیت های تجاری موجود مقدور است.

در مورد انتی Hbc

اين تست برای شناسایی، تشخیص و/ یا پي گيري روند عفونت با ویروس هپاتیت B، یا برای تعیین اینکه آیا واکسن هپاتیت B، سطح دلخواه مصونیت را تولید کرده است؛ يا اگر فرد علائم عفونت هپاتیت B را دارد یا احتمالا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بیماری مزمن کبدی ناشي از برخی علل دیگر است؛ اگر فرد واکسن هپاتیت B دریافت کرده است؛ اگر فرد در حال درمان HBV است، درخواست مي شود.
برخی از دلایل ثانویه براي انجام تست عبارتند از: غربالگري برای عفونت هپاتیت B در جمعیت های در معرض خطر یا در اهداء کنندگان خون، برای تعیین حامل بودن فرد، برای تشخیص عفونت قبلی (مصونيت بعدي) ، و تعیین افزايش مصونیت ناشي از واکسن.
توضیح راجع به تست

چندين تست مختلف وجود دارد که می توانند برای شناسایی عفونت فعلی یا قبلی HBV مورد استفاده قرار گيرند. برخی از این آزمایش ها، آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به عفونت HBV را شناسایی مي كنند؛ برخي از آنها آنتی ژن های ویروسی را شناسايي مي كنند، در حالی که بقيه، DNA ویروسی را تشخیص مي دهند. آنها را می توان برای غربالگری عفونت در غياب علائم، براي تعیین حاد یا مزمن بودن عفونت، یا برای پايش عفونت مزمن مورد استفاده قرار داد.
anti-HBc، IgM، آنتی بادی IgM براي آنتی ژن هسته اي هپاتیت B است (آنتی ژن هسته اي هپاتیت B فقط در سلول های کبد آلوده وجود دارد؛ نمی تواند در خون شناسایی شود). اولين آنتی بادی توليد شده پس از عفونت با HBV است؛ برای تشخیص عفونت حاد استفاده مي شود.
anti – HBc تام، هر دو آنتی بادی IgM و IgG براي آنتی ژن هسته اي هپاتیت B هستند كه می توانند برای کمک به تشخیص عفونت های حاد و مزمن HBV مورد استفاده قرار گیرند؛ در پاسخ به آنتی ژن هسته اي تولید شده و معمولا برای بقيه عمر باقي مي مانند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.