تست کواگولاز

تشخيص وجود آنزيم کواگولاز در خانواده استافيلوکوک

تجهيزات : لام-لوپ استريل-پلاسماي EDTA دار-لوله –آب مقطر استريل

 

درسطح باکتريهاي استافيلوکوک اورئوس ماده اي وجود دارد به نام کواگولاز متصل که به فيبرينوژن اتصال يافته و در حضور پلاسما موجب تجمع يافتن و تشکيل توده هايي از ارگانيزم ميشود .که به دو روش اسلايدي و لوله اي مي توان اين ازمايش را انجام داد.

روش اسلايدي

دراين روش که يک روش سريع مي باشد وجوابهاي ان در90درصد موارد باجوابهاي تست لوله اي مطابقت دارد ابتدا يک امولسيون يکنواخت از باکتري را در يک قطره آب مقطر استريل بر روي يک لام تهيه مي کنيم بديهي است که در صورتي که نتوان از ان سوش چنين ترکيب يک نواختي ايجاد کرد

نمي توان از اين روش استفاده کرد سپس به ان امولسيون يک قطره پلاسماي حاوي EDTA را اضافه ميکنيم و به ارامي مخلوط مي نماييم درصورت مثبت بودن تست لخته ايجاد مي شود .

 

روش لوله اي

دراين روش ابتدا پلاسماي حاوي EDTA انسان يا ترجيها خرگوش را درون يک لوله با آب مقطر 1به 5 رقيق کرده ازکلوني هاي سطح محيط جامد با لوپ به درون پلاسماي رقيق شده اضافه ميکنيم پس از 1الي 4 ساعت انکوباسيون 37درجه ، درصورت مثبت بودن تست پلاسما لخته ميشود و درصورت منفي بودن ان را به مدت 24ساعت مجددا انکوبه کرده اگر باز لخته اي مشاهده نشد دليل برمنفي بودن تست ميباشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.