تست CAMP

شناسایی و افتراق استرپتوکوک گروه B (آگالاکتیه) از سایر استرپتوکوکها

۲-  اساس آزمایش:

استرپتوکوک گروه B پروتئین خارج سلولی به نام CAMP factor ترشح می نماید که با بتا لیزین استافیلوکوک اورئوس بصورت سینرژیک عمل نموده و سبب افزایش لیز گلبول های قرمز خون می شود.

  • حساسیت این تست بسیار بالا است و حتی سویه های بدون همولیز استرپتوکوک گروه B (در۱۱ %  موارد)، CAMP مثبت می باشند.

۳-  نمونه اولیه:

 کشت تازه میکروبی ( ۲۴-۱۸ ساعته )

۴- مواد و ابزار لازم:

  • پلیت بلاد آگار حاوی ۵% خون گوسفند
  • استافیلوکوک اورئوس بتا همولیتیک ATCC (25923 ) یا استاف اورئوس بتا همولیتیک جدا شده از بیمار

۵-  روش انجام کار:

  • ابتدا در وسط پلیت بلادآگار یک خط مستقیم از استافیلوکوک اورئوس مولد بتا لیزین راکشت می دهیم.
  • سپس استرپتوکوک مورد نظر را عمود بر خط کشت استافیلوکوک اورئوس کشت داده بطوریکه این دو با هم برخورد و تداخل نکنند (می توان چند میکروار گانیسم را به فاصله ۴-۳ میلی متر کشت داد).
  • پلیت را به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در اتوو C ‍۳۵۰ در حضور O2 انکوبه می نماییم.
  • مشاهده همولیز بتا، شبیه نوک فلش، در محلی که دو سویه استافیلوکوک اورئوس و سویه مشکوک به هم نزدیک می شوند، نشان دهنده تشدید همولیز بتا و تست CAMP مثبت است.

۶- تداخلات:

اگر پلیت تست در کندل جار یا اتو CO2 و یا در شرایط بی هوازی انکوبه شود بعضی از استرپتوکوک های گروه A ایجاد واکنش CAMP مثبت می کنند، بنابراین پلیت تست، باید حتماً در حضور O2 اتوو گذاری شود.

۷-  برنامه  QC:

سویه کنترل مثبت: استرپتوکوک گروه B

سویه کنترل منفی: استرپتوکوک گروه A و استرپتوکوک بوویس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *