تست ONPG آزمایش بتا گالاکتوزیداز

تست ONPG (بتا دی گالاکتوزیداز)
بعضی از باسیل های گرم منفی قادر به تخمیر لاکتوز بوده و در تشخیص آنتروباکتریاسه از این موضوع استفاده می شود.

اما برخی از باسیلهای گرم منفی لاکتوز را به آهستگی تخمیر کرده و یا اصلا تخمیر نمی کنند
و این باعث اشتباه در تشخیص پاتوژن های روده ایی مثل سالمونلا می گردد.
هر باکتری جهت تخمیر لاکتوز نیازمند 2 آنزیم بتا گالاکتوزیداز پرمه آز دارد.
تست ONPG

بتاگالاکتوزیداز سبب لیز لاکتوز به گلوکز و لاکتوز می شود و پرمه آز به لاکتوز اجازه دخول به باکتری را می دهد.اگر پرمه آز نباشد باکتری با وجود داشتن بتا گالاکتوزیداز قادر به تخمیر قند نیست و اگر این باکتریها را در محیط کشت حاوی لاکتوز قرار دهند به علت نداشتن پرمه آز لاکتوز را به صورت تاخیری مصرف می کنند،

که در اشرشیا و سالمونلا ، سیتروباکتر، کلبسیلا، انتروباکتر، هافنیا، سراتیا مثبت می باشد.

️روش کار:

در یک لوله استریل یک دیسک ONPG قرار داده و به آن مقدار یک سی سی سرم فیزیولوژی استریل اضافه می نماییم و

توسط یک لوپ استریل کلنی مورد آزمایش را درون سرم فیزویولوژی حاوی دیسک فوق حل نموده و به مدت 1تا 6 ساعت در دمای 35-37 درجه انكوبه می نماییم.

واکنش فوق تا 4 ساعت پس از انکوباسیون ظاهر میشود.جهت تشخیص باکتری هایی که لاکتوز را تخمیر میکنند لوله فوق را به مدت 24 ساعت انکوبه می نماییم ایجاد رنگ زرد یعنی تست ONPG مثبت است و تخمیر لاکتوز صورت گرفته است و نتایج منفی با بی رنگ ماندن سوسپانسیون فوق مشخص می شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *