تشخيص وجود عفونت در دستگاه ادراري و تعيين نوع باکتري عفونت زا

تشخيص وجود عفونت در دستگاه ادراري و تعيين نوع باکتري عفونت زا

تجهيزات : لوپ – شعله – محيط کشت بلاد آگار – محيط کشت EMB – ماژيک – انکوباتور – دستکش

روش انجام کار :

پيش از هر چيزانجام کشت صحيح ادرار نيازمند اموزش صحيح بيمار مي باشد نمونه مي باست درون يک ظرف دهان گشاد استريل گرفته شود و در عرض حد اکثر 2 ساعت کشت داده شود. (در صورت اجبار ميتوان ان را به مدت 18ساعت دريخچال نگهداري کرد)

براي کشت ادرار نمونه صبحگاهي ارجعيت دارد و بيمار ميبايست دستگاه خارجي ادراري خود را با اب و صابون شستشو داده و اب کشي نمايد سپس ابتداي ادرار خود را دور ريخته و بخش مياني ادرار خود را درون ظرف بريزد ( حد اقل 10الي 30 ميلي ليتر) و از سه روز قبل انتي بيوتيک مصرف نکرده باشد مگر با تجويز پزشک معالج خود.

برا ي کشت بايستي از لوپ کاليبره يکصدم يا يک هزارم ميلي ليتر استفاده نمود. ابتدا دستکش ها را بپوشيد سپس در کنار شعله نمونه ادرار را به آرامي هم زده تا يکنواخت شود آنگاه لوپ را به کمک شعله استريل نماييد و صبر نماييد تا خنک شود سپس درب ظرف ادرار را باز نموده و لوپ را به صورت عمود وارد ظرف نمونه ادرار نماييد. بعد يک خط از بالا تا پائين پليت کشيده وسپس به صورت زيکزاک ان را روي محيط پخش نموده ، اين کاربايد روي دو محيط کشت بلاد اگار و EMB يا مککانگي صورت گيرد و پس از 24ساعت انکوباسيون در37درجه سانتي گراد انرا به شرح زير تفسير و درصورت لزوم انتي بيوگرام مي نماييم.

در صورت استفاده از لوپ يکصدم هر کلوني موجود نشانگر وجود 100 باکتري در هر ميلي ليتر ادرار ميباشد.رشد بالاي 100000باکتري به همراه وجود بيش از 3 لکوسيت در يک ميلي ليتر نشانگر قطعي عفونت مي باشد.

کشت ادرار

درصورتي که تعداد لکوسيتها ي شمارش شده در ازمايش ميکروسکوپي رسوب ادرار با بزرگنمائي 40 بيش از 3عدد باشد کلوني ها به هر تعداد هم که باشند بايد شناسايي وانتي بيوگرام صورت گيرد کلوني هاي زير 10000 با لکوسيت کمتر از 3عدد الودگي به حساب مي ايند.

کلوني هاي بين 10000تا 100000را بايد تکرار نموده ودرصورتي که مجددا در همان اندازه رشد کرد انتي بيوگرام شده وجواب گزارش شود. در اقايان تعداد 100000کلوني را حتي درصورت عدم وجود لکوسيت بايد انتي بيوگرام کرد اما درخانمها پس از تکرار درصورتي که نمونه توسط سرنگ مستقيما ازمثانه گرفته شود کلوني ها هرچه که باشند بايد انتي بيوگرام شوند.اگرعلارغم بالابودن لکوسيتهاي ادرار کشت منفي شد بايد به سل ، لوپوس ، باکتري هاي سخت رشد ، بي هوازي و يا نيازمند دي اکسييد کربن مشکوک شد و يا بيمار ممکن است انتي بيوتيک مصرف کرده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.