تشخیص استرپتوکوکوس بتاهمولیتیک گروه A

(استرپتوکوکوس بتاهمولیتیک گروه A)
در بین استرپ های گروه A از اهمیت بیشتری برخوردار است.اغلب استرپ های گروه A همولیز بتا دارند.
تشخیص آزمایشگاهی

بررسی مستقیم میکروسکوپی
نمونه های مورد آزمایش شامل ترشحات و سواب حلق و ضایعات پوستی میباشد.ابتدا از نمونه مورد نظر گسترش تهیه کرده ورنگ -امیزی گرم را انجام میدهیم.مشاهده کوکسی های گرم مثبت رشته ای شکل،تشخیص استرپتوکوکوس را مطرح مینماید

کشت
نمونه های مورد نظر را باید بر روی محیط هایی مثل آگار حاوی خون کشت داده و پس از 24 ساعت که در 37 درجه قرار گرفتند رشد کلنی را بررسی کنیم.

حساسیت به باسیتراسین
از این تست جهت شناسایی استرپتوکوکوس های بتا همولیتیک گروه A استفاده میشود.استرپ پیوژن در برابر دیسک 0.04 واحدی باسیتراسین حساس است(هاله عدم رشد)؛اما بقیه گروههای استرپتوکوکوسها مقاوم هستند.
نکته:اگر باکتری تا لبه دیسک رشد کرده بود،تست منفی است و آن استرپتوکوک نسبت به باسیتراسین مقاوم است.

تست PYR
این تست جهت تشخیص استرپتوکوک گروه A و گونه های انتروکوک از بقیه استرپتوکوک ها مورد استفاده قرار میگیرد.

روش کار:
با استفاده از لوپ استریل مقداری از کلنی استرپ را روی کاغذ صافی آغشته به PYR منتقل میکنیم.سپس یک قطره از معرف N-N-metyl-aminocinnamaldehyde را به آن اضافه کنید.ظهور رنگ قرمز درمدت در مدت 5 دقیقه نشانه مثبت بودن تست بوده وبه معنای هیدرولیز PYR توسط باکتری ست.
(این تست در استرپتوکوک گروه A و گونه های انتروکوک مثبت است)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *