تشخیص ام اس با آزمایش خون

بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS) يك بيماري خودايمني ويژه عضو در سيستم عصبي مركزي مي باشد كه در آن سيستم ايمني بدن به غلاف ميلين سلول هاي عصبي حمله مي كند و اعث ايجاد آسيب در آن مي گردد. يكي از تستهاي مهم تشخيصيكه به عنوان gold test (تست طلايي) در تشخيص بيماري MS نقش دارد.

تشخیص MS بوسیله آزمایش الیگو کلونال باند OCB در مایع مغزی نخاعی

بررسي IgG موجود در مايع مغزي نخاعي به صورت كمي تحت عنوان IgG Index و يا كيفي تحت عنوان Oligo Clonal Banding مي باشد. تشخيص OCB در مايع مغزي نخاعي بيماران مشكوك به مولتيپل اسكلروزيس با حساسيت و اختصاصيت بالاي 95% نشاندهنده پاسخ سيستم ايمني در سيستم عصبي مركزي و سنتز Intrathecal IgG مي باشد. حساسترين متد تشخيصي جهت بررسي OCB متد الكتروفورز بر اساس PH ايزوالكتريك (IEF) مي باشد.

روش های تصویربرداری

MRI بهترین روش تشخیصی است که در 90% بیماران با تظاهرات MS غیرطبیعی می باشد و پلاک های MS (مناطق فاقد میلین در ماده سفید مغز و نخاع) را نشان می دهد. پلاک هایMS باید در زمانهای مختلف و در بخشهای مختلف مغز و نخاع دیده شوند تا بتوان تشخیص MS را گذاشت.

سایر تست ها

-آزمایش مایع نخاع (CSF) در مواردی کهMRI تشخیصی نیست می تواند به تشخیص کمک کند. الکتروفورز پروتئین های مایع نخاع وجود باند الیگوکلونال باند (افزایش میزان IgG) به علت فعال شدن سیستم ایمنی را در 90%-80% بیماران نشان می دهد. این آز مایش در آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان انجام می شود.

-آزمون های پتانسیل های فراخوانده ( Evoked Potentials)

نسبت به MRI و CSF ارزش کمتری دارد ولی غالباً نشان دهنده کندشدگی سرعت هدایت در مسیرهای عصبی است.

نظرات بسته شده است.