تشخیص تب مالت

تشخیص تب مالت
[بروسلوز]

از مهمترین تست ها برای تشخیص بروسلوز:
کشت مایعات یا بافت های بدن مانند خون که این عمل شش ماه طول میکشد.در روشهای مدرن کشت مانند bactec زمان کشت تا 7 روز کوتاه شده است.
تست PCR بهترین تست در تشخیص بروسلوز است.

روشهای سرولوژیک
این تست ها انتی بادی ضد بروسلا را در سرم جستجو میکنند.وانواع مختلفی دارد از جمله:

تست Wright

اساس این تست اگلوتیناسیون است ودر لوله انجام میشود.
تست wright دو روش تغییر یافته دارد و برای موارد خاص استفاده میشود وشامل موارد زیر است:

کومبس رایت

اگر تست رایت لوله ای منفی باشد و به بیماری بروسلوز خیلی مشکوک بودیم تست کومبس رایت را انجام میدهیم تا از وجود بیماری مطمئن شویم.چون ممکن است رایت لوله ای بطور کاذب منفی شده باشد(بعلت وجود انتی بادی های ناقص)

تستwright_2ME

این تست وقتی انجام میشود که تست رایت لوله ای مثبت باشد.اما ما تست رایت لوله ای و این تست را باهم انجام میدهیم.این تست برای تشخیص اینکه بیماری در مرحله حاد یا مزمن قرار دارد استفاده میشود.

مرحله حاد بیماری:
مربوط یک ماه اول بیماری است که انتی بادی ضد بروسلا از نوعIgM   است و سپس حین مزمن شدن تبدیل به IgG و سایر کلاسها میشود.
اگر تست wright-2ME نسبت به تست Wright لوله ای به میزان 3 لوله  (تیتر) افت تیتر داشته باشد،یعنی IgM زیاد است و بیماری در مرحله حاد است.
برای تشخیص مرحله حاد بیماری یک راه دیگر هم وجود دارد.و ان این است که تست رایت لوله ای بعد از 2 یا 4 هفته تکرار شود.اگر تیتر افزایش یافته بود یعنی بیماری در مرحله حاد است

تست رزبنگال:

اساس این تست اگلوتیناسون است وروی اسلاید وبه روش سریع انجام میشود.اگر این تست مثبت شد معنی ان این است که در سرم فرد انتی بادی ضد بروسلا وجود دارد

تستdipstick assay
در این تست یک نوار باریک پوشیده از انتی ژن بروسلا را در نمونه مجهول سرم فرو برده و در صورت وجود انتی بادی ضد بروسلا در سرم،رنگ نوار تغییر خواهد یافت.معمولا این تست مقدار IgM را سنجش میکند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *