تعريف ويروس ها

3

ويروس ها كوچكترين عوامل عفوني شناخته شده در طبيعت(با اندازه اي حدود 20 تا 300 نانومتر)بوده و ساده ترين شكل حيات را در بين موجودات زنده دارا مي باشند.
ويروس ها تنها در داخل سلول هاي ميزبان قادر به تكثير بوده و به عبارت ديگر انگلهاي اجباري درون سلولي بشمار مي روند.
شايد مناسبترين جمله براي بيان نقش انگلي اين موجودات اين باشد كه ويروس ها در واقع انگلهاي سطوح ‍‍‍ژنتيكي(Parasites at genetic levels) مي باشندوويروسها در محيط خارج سلولي فاقد فعاليت زيستي هستند.
ژنوم ويروس ها تنها از يك نوع اسيد نوكلئيك DNA و يا RNA تشكيل يافته است.
بسياري از اطلاعات رابطه بين ويروس و ميزبان به واسطه مطالعه دسته خاصي از ويروس ها موسوم به باكتريوفاژها(ويروس هاي الوده كننده باكتريها)حاصل گرديده اند.
اندازه ويروسها:
اندازه ويروس ها از كوچكترين باکتريها از جمله مايكوپلاسما،كلاميدياها،ريكتزياها نيز كوچكتر بوده و با واحد نانومتر بيان مي شود.
كوچكترين ويروس شناختهدر طبيعت ويروئيد(Viroid) نام دارد كه ساختمان ان تنها از يك اسيد ريبونوكلئيك(RNA) تك رشته اي با وزن مولكولي 70000-120000 دالتون تشكيل يافته است.
بزرگترين ويروس شناخته شده ويروس ابله بوده(با اندازه اي حدود nm300 )و داراي DNA دو رشته اي به وزن مولكولي 20000000000 دالتون مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *