تعيين تقريبی زمان تولد فرزندتان

 

ازآنجايي که اغلب خانم ها اززمان عمل لقاح وشروع بارداري خود آگاهي ندارند ولي تاريخ آخرين خونريزی ماهانه(قاعدگي)خودرا به ياد مي آورند لذا پزشکان براي تعيين مدت حاملگي وزمان زايمان ، تاريخ آخرين خونريزی ماهانه مبداء قرار داده وبه طور قرار دادي حاملگي را از اولين روز آخرين قاعدگي زن در نظر مي گيرند ، يعنی زماني که خانم واقعا حامله نيست .بر اين اساس چون لقاح معمولا زماني اتفاق ميافتد که دو هفته از قاعدگي زن گذشته باشد بنابرين دو هفته به 38 هفته اضافه شده وحاملگی به مدت 40هفته از شروع آخرين دوره خونريزی ماهانه خانم محاسبه مي شود.

زمان زایمان

شما ميتوانيد برای تعيين تقريبی زمان تولد فرزندتان از محاسبه زير استفاده کنيد

ابتدا اولين روز آخرين قاعدگي خودرا يادداشت کنيد

روز…/ماه../سال..

هفت روز به آن اضافه و3ماه ازآن کم کنيدحال اگر به اين تاريخ اضافه نماييد تاريخ زايمان شما به دست می آيد

.روز../ماه../سال..

فراموش نکنيد که تاريخ فوق قطعی نيست وانجام زايمان از سه هفته قبل از اين تاريخ طبيعی است. در صورتي که زايمان درزمان تعيين شده،انجام نشود جهت ادامه يا ختم حاملگي بايد با پزشک يا مامامشورت شود.

تمامي دوران حاملگي از ابتدا تا پايان آن مهم است ، زيرا در هر مرحله از اين دوران در بدن مادر وجنين تغييرات خاصي ايجاد مي شود ،در هرمرحله احتمال بروز مشکلات،ناراحتي ها وخطرات خاصي وجود داردودر هر مرحله بايد مراقبتهاي مشخصي از خانم باردار به عمل آيد. .با مراقبتهاي دوران بارداري و پس از زايمان ، مي توان خطرات وبيماری هائي که سلامت مادروجنين را تهد يد مي کند به موقع تشخيص داده و درمان مناسب برای رفع آنها انجام داد بعضی بيماري هاچنانچه درطول بارداري تشخيص داده نشوديا اگر ديرمشخص شود،ممکن است عوارض جدي و حتي دائمي براي مادر يا جنين ايجادکند.پس به محض شک به حاملگي به کارکنان بهداشتي اعم از پزشک يا ماما مراجعه کنيد.اين افراد بعد از معاينه ،ما را نسبت به وضعيت سلامتي خود وجنين آگاه کرده و تاريخ مراجعه بعدي شما را براي مراقبت تعيين مي کنند .

شش ماه اول بارداري

 

ماه هفتم و هشتم

 

ماه نهم          سه تا شش بار با نظر پزشک ياماما

هر 15 روزي يکبار

هفته اي يکبار

در اين ملاقات ها متناسب با سن بارداري ،مراقبت هاي زير از خانم باردار به عمل می آيد :

-تشکيل پرونده و معاينه کامل خانم باردار از جمله معاينه قلب و ريه

-اندازه گيري و کنترل منظم وزن و فشار خون  

-اندازه گيری ارتفاع رحم و تعيين ميزان رشد جنين

-تعيين وضعيت قرار گرفتن جنين در رحم در هفته هاي آخر بارداري

-بررسي وجود علائم خطر در مادر

-گوش دادن به صداي قلب جنين

-انجام آزمايشهاي مورد نياز در بارداري

-معاينه دهان و دندان و ساير معاينات مورد نياز

-تزريق واکسن کزاز وديفتری با در نظر گرفتن سابقه واکسيناسيون مادر

-آموزش نکات بهداشتي در مورد تغذيه،استراحت،بهداشت فردي،علائم خطر و…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.