تعيين دماي انحلال پتاسيم نيترات

گرماي انحلال

گرمايي است که به هنگام حل شدن مواد درحلال بامحيط اطراف مبادله مي شود . بااندازه گيري تغيير دماي حلال پس از انحلال ماده مي توان گرماي انحلال را محاسبه نمود.

انحلال مواد درحلال طي سه مرحله انجام مي پذيرد.

درمرحله اول جاذبه بين بعضي از ذرات حلال ازبين مي رود ،درنتيجه اين مرحله گرماگير است.

درمرحله دوم جداشدن ذرات حل شونده صورت مي گيرد که اين مرحله نيز گرماگير خواهد بود .

اما درمرحله سوم بين ذرات حلال وحل شونده جاذبه برقرار مي شود،که درنتيجه آن گرما آزاد خواهد شد .

مجموع گرماي اين سه مرحله گرماي انحلال ناميده مي شود ،لازم بتذکر است که علاوه بر عامل انرژي نقش عامل بي نظمي را در انحلال پذيري مواد بايد درنظرداشت.انحلال اغلب مواد جامد درآب باافزايش بي نظمي همراه است .مواد جامد يوني ضمن انحلال درآب يون هاي آبپوشيده تشکيل مي دهند     و مواد کوالانسي مولکولي نظير الکل ، اوره و شکر به کمک پيوند هيدروژني.

گرماي امحلال از جمع جبري مقدار انرژي مصرف شده در مراحل 1 و2 (مقادير مثبت) و مقدار انرژي آزاد شده در مرحله 3 (مقادير منفي) به دست مي آيد .

 • توجه : اگر گرماي مصرف شده در مراحل 1 و2 بيش از گرماي آزاد شده در مراحله 3 باشد ، انحلال گرماگير است و اگر مقدار گرماي آزاد شده در مرحله 3 بيش از گرماي مصرف شده در مراحل 1 و2 باشد ، انحلال گرماده مي باشد .

= مجموع گرماي تشكيل واكنش دهنده ها – مجموع گرماي تشكيل فراورده ها

 

وسايل و مواد مورد نياز :

 1. بشر پلاستيكي 250
 2. بشر 500
 3. استوانه مدرج 100
 4. همزن شيشه اي
 5. پشم و شيشه(آزبست)
 6. پتاسيم نيترات ()
 7. سود ()
 8. آب مقطر()
 9. ترازوي ديجيتالي

10.ليوان پلاستيكي

 1. دما سنج

ادامه و متن کامل شرح آزمایش:

قیمت :1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *