تعيين گروه خوني با استفاده از اسلايد

اطمينان از اينكه بيمار خون سازگار دريافت خواهد كرد به وسيله تعيين گروه خون استفاده از اسلايد .

احتياط : در تعيين نمونه اي كه براي تعيين گروه خوني به كار مي رود دقت كامل نمائيد .

تجهيزات : اسلايد شيشه اي – آنتي سرم A-B-D روتاتور – ميكروپيپت50 لاندا

 

مراحل انجام كار :

1- نمونه خون بيمار را به آرامي و به مدت 2 دقيقه ميكس نمائيد . (لازم به ذكر خون كاربردي نمونه خون يا ضد انتقاد EDTA مي باشد) .

2-در پوش لوله را باز نمائيد و توسط ميكروپيپت سه قطره 50 لاندايي را با فاصله 5cm از هم بر روي اسلايد بريزيد.

3- به قطره اول آنتي سرم A و به قطره دوم آنتي سرم B و به قطره سوم آنتي سرم D اضافه نمائيد .

4- نمونه خون و آنتي سرمها را توسط اپليكاتور مخلوط نمائيد.

5- اسلايد شيشه اي را به مدت 2 دقيقه روي روتاتور با دور 1000pm قراردهيد .

6- در پايان مواردي كه اگلوتيناسيون قابل مشاهده دارند به عنوان مثبت تلقي و گزارش نمائيد .

تفسير نتايج :

1- نتيجه مثبت : اگلوتيناسيون قوي R.B.C در حضور هر آنتي سرم گروه بندي ABO

  • نتيجه منفي : يك سوسپانسيون صاف RBC

نتايج اينتر مديت :

  • نمونه هاي واكنش زمينه ضعيف يا مشكوك بايد به روش لوله اي تكرار شوند .
  • براي مواد Rh منفي مي بايست تست تائيدي DU انجام گردد .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.