تعیین گروه خونی به روش سل تایپ لوله ای

تعیین گروه خونی به روش سل تایپ لوله ای

جهت انجام این تست ابتدا از نمونه خون مریض سوسپانسیون 3 تا 5 درصد تهیه میکنیم
3عدد لوله شیشه ای تهیه میکنیم
داخل لوله ی اولی(لوله A) یک قطره anti A بریزید
داخل لوله دومی(لوله B) یک قطره  anti B بریزید
داخل لوله سومی (لوله D)یک قطره  anti D بریزید

به هر کدام از ان لوله ها یک قطره البومین اضافه میکنیم.
حال به هر کدام از لوله ها یک قطره معادل 50 لاندا از سوسپانسیون
اضافه میکنیم.

لوله ها را به مدت 30 ثانیه با دور 1000 سانتریفوژ میکنیم.سپس انها را زیر نور کافی از لحاظ وجود  همولیز و اگلوتیناسیون بررسی میکنیم…که ایندو نشانه مثبت بودن واکنش
تلقی میشوند.

حالا نتیجه گیری:

با ضربه مختصری به انتهای لوله،چنانچه رسوب گلبولی از انتهای لوله جدا شده و به صورت توده هایی در یک مایع شفاف شناور بماند آگلوتیناسیون مثبت است و چنانچه در اثر ضربه مختصر به انتهای لوله رسوب گلبولی به تدریج به حالت سوسپانسیون یکنواخت در آید،نتیجه آگلوتیناسیون منفی است.

اگر گلبول قرمز فرد مورد آزمایش با Anti A آگلوتینه شد گروه خونی فرد A می باشد.
اگر گلبول قرمز فرد مورد آزمایش با Anti B آگلوتینه شد گروه خونی فردB  می باشد.
اگر گلبول قرمز فرد مورد آزمایش با هر دو Anti A و Anti Bآگلوتینه شد گروه خونی فرد AB می باشد.
اگر گلبول قرمز فرد مورد آزمایش با هیچکدام آگلوتینه نداد ، گروه خونی فردO  است.
در صورت منفی بودن واکنش از میکروسکوپ کمک میگیریم.عدم لخته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *