تعیین گروه خونی به روش Back type

مراحل عملی تعیین گروه خونی به روش Back type:

در ابتدای کار ما به مقداری خون نیاز داریم!!

خون با گروه A
خون با گروه B

میتوانیم این خون ها را از کیسه های اهدایی خون که در یخچال موجود هستند تهیه کنیم.سپس برای هر دوی انها بصورت مجزا سویپانسیون 5 درصد درست میکنیم که در پست های قبلی توضیح دادم.

حالا دو لوله شیشه ای تهیه می کنیم
روی اولی بنویس A
روی دومی بنویس B

در اینجا به سرم مریض احتیاج داریم.

مقدار 100 لاندا سرم  و 100 لاندا سوسپانسیون A  را در لوله A.

و مقدار 100 لاندا سرم  و 100لاندا  سوسپانسیون B را داخل لولهB میریزیم.

لوله ها را 3 دقیقه در دمای محیط قرار میدهیم.سپس انها را 2 دقیقه با دور 1000 سانتریفوژ میکنیم.
ایجاد همولیز و اگلوتیناسیون به معنی مثبت بودن واکنش است.

نتیجه را بررسی میکنیم:

اگر سرم فرد با سوسپانسیون B آگلوتیناسیون ایجاد نماید ولی با سوسپانسیون  A آگلوتینه نشود سرم مورد آزمایش متعلق به فردی با گروه خونی A می باشد.
اگر سرم فرد با سوسپانسیون A آگلوتیناسیون ایجاد نماید ولی با سوسپانسیون  B آگلوتینه نشود سرم مورد آزمایش متعلق به فردی با گروه خونی Bمی باشد.
اگر سرم فرد با هیچ یک از سوسپانسیون  Aو B آگلوتینه ایجاد نکند گروه خونی فرد از نوع AB  است.

اگر سرم فرد هم با  سوسپانسیون A و هم با سوسپانسیون B آگلوتیناسیون دهد گروه خونی فردO  است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *