تغييرات در رنگ پذيري گلبول قرمز

هيپوكروم(Hypochromia)
زماني كه ميزان هموگلوبين درون گلبول قرمز كم شود،بر وسعت ناحيه كم رنگ مركزي افزوده مي شود.به چنين سلولي هيپوكروم (كم رنگ)مي گوئيم.
سلول هاي هيپوكروم عمدتا ميكروسيتيك نيز مي باشند.هر چند كه ممكن است سلول بزرگي به نظر هيپوكروم ايد.مانند تارگت سل.
در انمي فقر اهن و تالاسمي ديده مي شود.

پلي كرومازي(polychromasia)
وقتي كه گلبول قرمز نارس،وارد جريان خون شود در رنگ اميزي رومانوفسكي نماي مشخص خواهد داشت.در اين حالت گلبول قرمز،پلي كروماتوفيلي بوده و اكثرا بزرگتر از گلبول قرمز طبيعي است.
شمارش رتيكلوسيت ها انعكاسي از درجه پلي كرومازي است.موقعيت هايي كه در ان پلي كرومازي ديده مي شودعبارتند از خونريزي حاد و مزمن،هموليز،هر پروسه اي كه در ان توليد گلبول قرمز وجود داشته باشد و در نهايت درمان انمي هاي فقر اهن،كمبود فولات،ويتامين B12،انمي اپلاستيك كه درجه پلي كرومازي نشانگر خوب تاثير درمان مي باشد.

هايپركروم(Hyperchromia)
در لام خون محيطي رنگ شده به نظر مي رسد كه ميزان هموگلوبين اين سلول ها افزوده شده باشد.ولي در واقع اين مساله به خاطر كلفت تر شدن سلول مي باشد كه در مگالوسيتوزيس و اسفروسيتوزيس مشاهده مي شود.كل سلول ها در اين حالت پررنگ تر بوده و ناحيه كم رنگ مركزي نيز مشاهده نمي شود.

انيزوكرومي(Anisochromia)
دراين حالت رنگ پذيري گلبول ها متفاوت است به طوري كه بعضي هيپوكروم و برخي ديگر نورموكروم هستند.اين تصوير كه در اسمير خون محيطي دي مورفيك(Dimorphic) نيز ناميده مي شود ممكن است در مواردي از جمله انمي فقر اهن كه به درمان پاسخ داده،و يا پس از ترانسفوزيون خون نرمال به بيمار مبتلا به انمي هيپوكروميك و نيز در انمي سيدروبلاستيك انيزوكرومي ديده شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *