اسمیر خونی

تفاوت میان اسمیر خون ضخیم و نازک

در جدول زیر تفاوت میان اسمیر خون ضخیم و نازک به همراه توضیحات آمده است :

اسمیر خون ضخیماسمیر خون نازک
1اسمیر خون ضخیم بیشتر برای یافتن انگل ها استفاده می شود.اسمیر خون نازک برای کمک به تشخیص گونه ی انگل ایجاد کننده ی آلودگی استفاده می شود.
2گسترش خون ضخیم شامل یک قطره خون روی اسلاید شیشه ای می باشد.گسترش خون نازک شامل یک قطره خون بوده که بر روی اسلاید شیشه ای پخش می شود و گسترش می یابد.
3خون موجود باید قبل یا بعد از رنگ آمیزی همولیز شود تا تمامی RBC ها پاره شوند و فقط WBC ها و پلاکت ها و انگل ها قابل دیدن باشند.هدف ما در این جا اجازه دادن به انگل های مالاریا است تا در RBC ها دیده شوند و تشخیص اندازه ی RBC های آلوده تا با RBC های سالم مقایسه شوند.
4گسترش خونی ضخیم به تشخیص بهتر انگل کمک می کند (افزایش حساسیت به میزان 11 برابر نسبت به اسمیر خونی نازک).حساسیت کمتری نسبت به اسمیر خونی ضخیم بویژه زمانی که میزان پارازیتمی پایین باشد.
5با متانول فیکس نمی شود.با متانول فیکس می شود.
6گسترش خونی ضخیم به صورت کلی برای تشخیص عفونت و تخمین میزان پارازیتمی استفاده می شود.گسترش خونی نازک به تکنسین آزمایشگاه اجازه داده تا گونه ی مالاریا و میزان پارازیتمی را تعیین کند و فرم انگل را نیز تشخیص دهد مثل شیزونت و گامتوسیت.

2 دیدگاه دربارهٔ «تفاوت میان اسمیر خون ضخیم و نازک»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.