تفاوت کلونیزاسیون،عفونت و ناقل بودن

تفاوت کلونیزاسیون، عفونت و ناقل بودن:

– کلونیزاسیون به معنای رشد و تکثیر عامل عفونی ( میکروارگانیسم ) در میزبان بدون ایجاد عفونت       می باشد

– ناقل: افرادی که کلونیزاسیون آنها با میکروارگانیسمها می تواند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شود.

  • بیماریزایی: (Pathogenicity)

چگونگی و میزان توانایی برای تهاجم به بافت ها جهت ایجاد عفونت را نحوه پاتوژنیسیتی یا چگونگی  بیماری زایی آن عفونت گویند.

  • ویرولانس: (Virulence)

شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیمار یزا را میزان ویرولانس آن گویند.

  • وکتور: (Vector)

منظور پشه، مگس و امثال آن است که گاهی منجر به انتقال عفونت ( عامل عفونی ) می شوند. گرچه این راه انتقال در مورد عفونت های بیمارستانی شایع نیست.

  • مخزن: (Reservoir)

محلی است که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده مانده و رشد و تکثیر نماید مانند خود انسان، حیوان، خاک، آب و ….

  • وسایل بیجان: (Fomite)

شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می توانند به عنوان راه انتقال یا مخزن یا منبع عفونت عمل کنند مانند وسایل معاینه آلوده.

  • منبع: (Source)

اشیاء، اشخاص یا موادی که عوامل عفونی یا بیمار یزا بلافاصله از آنها به پذیرنده منتقل می گردد مانند آب برای تیفوئید، خاک برای سیاه زخم.

با عنایت به اینکه بیشتر از ۸۰ % عفونت های بیمارستانی را عفونتهای ادراری، زخم های جراحی، تنفسی و خونی تشکیل میدهد در مرحله اول برقراری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی در کشور داده های مربوط به این چهار عفونت از تمامی بیمارستان ها اعم ازدولتی و خصوصی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

براساس تعاریفی که بدنبال خواهد آمد چنانکه بیماری واجد هر کدام از ویژگی های ذکر شده در تعریف هر یک از چهار گروه عفونت های بیمارستانی باشد به عنوان عفونت بیمارستانی طبقه بندی  و کد مربوطه را می گیرد و بطوریکه ملاحظه خواهد شد تشخیص عفونت های بیمارستانی صرفاً براساس نتایج آزمایشگاه نبوده و تمام جوانب مسئله در نظر گرفته می شود به شرطی که علائم و نشانه ها بعد از۴۸ ساعت بستری در بیمارستان ظاهر شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *