تفسير در مورد كشت هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس

5

 
لوله هاي لون اشتاين جانسون بايد به مدت 2-3 روز در 35-37 درجه سانتي گراد در يك وضعيت عمودي قرار گيرند و در لوله بايد شل بسته شود.
لوله كشت بايد به مدت 6 هفته در 37 درجه نگهداري شده و هر هفته از نظر رشد بررسي شود،بدين صورت كه رشد هر نوع كلني روي سطح محيط مورد توجه قرار گيرد.
يك گسترش تهيه كرده و به روش ذيل نلسون رنگ اميزي انجام شود.اگر در گسترش باسيل اسيد فست وجود نداشت ممكن است كشت به عنوان الودگي تلقي گردد.
سوش هاي انساني مشخص مايكوباكتريوم توبركلوزيس خشن و براق بوده و بعد از 2-3 هفته نگهداري در انكوباتور(به ندرت زودتر) ديده مي شوند.
گونه هاي مايكوباكتريوم بوويس اغلب صاف و به رنگ كرم متمايل به سفيد مي باشند.ديگر گونه هاي غير بيماريزاي مايكوباكتريوم ممكن است رشد سريعتري داشته باشند و بعضي از انها رنگدانه (قرمز،سبز،نارنجي) ايجاد كرده و بعضي رنگدانه ايجاد نمي كنند.
در صورتيكه كلني هاي يكدست شبيه به هم مشاهده شد و رنگ اميزي به روش ذيل نلسون وجود كلني هاي هم شكل را تاييد كرد بايد به عنوان گونه مايكوباكتريوم،احتمالا مايكوباكتريوم توبركلوزيس گزارش شود.
نمونه جدا شده بايد جهت تايد نهايي و تست حساسيت به ازمايشگاه مركزي فرستاده شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *