تفسير نتايج ازمايش سنگ هاي ادراري

وجود كلسيم و اكسالات به تنهائي در سنگ نشانه ان است كه سنگ از اكسالات كلسيم تشكيل يافته است.وجود كربنات را بيشتر به علت جذب ايندريد كربنيك روي كريستال هاي فسفات و غيره مي دانند.
وجود فسفات و كلسيم نشانه فسفات تري كلسيك و وجود امونياك با اين تركيبات نشانه تركيب فسفات امونيوم منيزيم است.
علل تشكيل سنگ هاي ادراري هنوز به طور كلي شناخته نشده است و عوامل زيادي را در تشكيل موثر مي دانند.به طور كلي اختلالات متابوليكي بدن و برخي عوامل خارجي در تشكيل سنگ هاي ادراري موثر است كه مهمترين انها به شرح زير است:
مصرف زياد تركيبات اكسالاته،كمبود ويتامين B6،اختلال مادرزادي در تبديل كلي اكسالات به اكسالات و مصرف زياد برخي اسيد هاي امينه(گليسين و تريپتوفان) سبب تشكيل سنگ هاي اكسالاته مي شود.
مصرف زياد تركيبات فسفات دار-تغييرات PH ادرار در اثر عوامل گوناگون و عفونت مجاري ادرار در تشكيل سنگ هاي فسفاته موثرند.
گاهي در اثر اختلال در متابوليسم مواد نوكلئوپروتئين سنگ هاي اوراته ديده شده و سيستين اوري گاهي سنگ هاي سيستين مي شود.
در كودكاني كه زياد با داروهاي سولفاميدي درمان مي شوند.سنگ هاي سولفاميدي ديده مي شود.
افزايش يك نوع موكوئيد خاص به نام اوروموكوئيد(كه در ادرار افراد نرمال به مقدار 2.5 در 24 ساعت دفع مي شود) سبب ايجاد سنگ مي شود.
توارث در بيماري سنگ ادراري موثر بوده و در مردان اثر بيشتري نسبت به زنان دارد.

17
معالجات طولاني با انتي بيوتيك ها-هيپر پارا تيروئيديسمي-هيپرويتامينوز D،اويتامينوز A،بيماري ساركوئيدوز،موقعيت جغرافيايي،سن،جنس بيماران،محروميت از مواد غذائي تازه،اشاميدن اب هاي سنگين،ركود ادرار در مجاري و عدم تحرك نيز در ايجاد سنگ تا حدي موثر مي باشند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.