تنيا سوليوم

Teania solium1

Teania solium
نام بيماري:تنيازيس،عفونت كرم نواري خوك
دوره زندگي تنيا سوليوم
انسان تنها ميزبان اصلي بوده و متاسفانه ما نيز مي توانيم ميزبان كيست هم باشيم.كرم بالغ 2 تا 4 متر طول داشته (گاهي تا 8 متر) و در زمان رشد كامل 800-1000 بند دارد.
Taenia_solium
اسكولكس كروي كه قطر ان حدود 1 ميلي متر است،مجهز به چهار بادكش فنجاني شكل و يك خرطوم بالش مانند و كوتاه و تعداد 25-30 قلاب در دو رديف مي باشد.
بند رسيده چهار گوش بوده و سوراخ هاي تناسلي با تناوب غير منظم در بندهاي پي در پي قرار مي گيرد.
تخمدان 3 قسمتي حاوي دو لوب جانبي و يك لوب كوچك مركزي مي باشد.
تنيا سوليوم را به وسيله رحم رسيده ان كه داراي 7-12 شاخه ضخيم جانبي در هر طرف مجراي اصلي رحم مي باشد از تنياساژينيتا مي توان تشخيص داد.
تخم رسيده،كه از تخم هاي تنياساژينيتا قابل افتراق نيست،حاوي يك جنين شش قلابه به قطر 30-40 ميكرون و پوشش ضخيم،قهوه اي روشن و كروي يا تحت كروي دارد.

Teania solium2
محل زندگي كرم در بخش فوقاني ژوژنوم است.دوره زندگي ان طولاني و بيشتر از 25 سال مي باشد.تغذيه كرم از طريق محتويات روده صورت مي گيرد.بندهاي انتهائي بارور كه متحرك مي باشندگاه به گاه در گروه هاي 5-6 عددي از بدن كرم جدا مي شوند.
بند بارور به دنبال پاره شدن خود به خود بعد يا قبل از ترك ميزبان حدود 30000 تا 50000 تخم ازاد مي كند.
ميزبانان واسط معمول كه كيسن را داخل بدن خود پناه مي دهند عبارتند از خوك و گراز وحشي.گوسفند،اهو،سگ،ميمون،خرگوش و گربه به ميزان كمتري مبتلا مي شوند و انسان و ديگر پستانداران فقط گاهي اوقات مبتلا مي شوند.
تخم ها كه به وسيله ميزبان اصلي دفع مي شوند با غذا يا اب به وسيله يك ميزبان واسط حساس خورده مي شوند.جنين شش قلابه از پوشش خود بيرون امده و با نفوذ از ديواره روده وارد عروق خوني يا لنفاتيك گشته و از اين طريق به عضلات مختلف بدن حمل مي شود.
سيستي سركوس رسيده،كه بنام سيستي سركوس سلولزه مشهور است،ارگانيسمي بيضي شكل،شفاف با ديواره نازك و ابعاد 10 در 5 ميلي متر و يك اسكولكس تيره و فرورفته و مجهز به بادكش و قلاب مي باشد.
عضلات زباني،ماضغه،ديافراگم،قلبي عموما مبتلا مي شوند اما كبد،كليه،مغز و ريه و چشم هم ممكن است اسكولكس فرورفته ان به موكوس ژوژنوم چسپيده و در طي چند ماه به يك كرم بالغ تبديل گردد.
همه گير شناسي تنيا سوليوم
چگونگي تهيه غذا و رسوم مذهبي درباره مصرف گوشت خوك در درصد شيوع اين انگل موثر مي باشد.عوامل بهداشتي هم موثر است و در كشورهاي امريكاي جنوبي و مركزي،افريقا و هند و چين شايع است.

نشانه شناسي تنيا ساژينيتا
انگل بالغ فقط باعث التهاب مختصر موضعي موكوس روده به علت تحريك مكانيكي بدن كرم و چسبيدن اسكولكس مي شود.
موارد نادري از سوراخ شدن روده بوسيله پريتونيت ثانويه و عفونت كيسه صفرا گزارش شده است.
ضايعات وخيم از عفونت با سيستي سرموس لاروي ناشي مي گردد.
ممكن است لكوپني نيز وجود داشته باشد.
پيش اگهي تنيازيس خوب است اما جهت كاهش خطر سيستي سركوزيس بايد به عفونت خاتمه داد.

تشخيص تنيازيس
بندها يا تخم ها غالبا در اطراف مقعد مشاهده مي شوند.
تشخيص اختصاصي بوسيله اختصاصات بندها ميسر است چون تخم ها را نمي توان از تخم تنيا ساژينيتا افتراق داد.
بند بارور را بوسيله تعداد كمتر شاخه هاي جانبي رحمي،7-12 جفت،از تنيا ساژينيتا تشخيص مي دهند.
تنياسوليوم در اسكولكس خود قلاب دارد.

درمان تنيازيس
شبيه به ديفيلوبوتريوم لاتوم است.
كوئيناكرين
اگر نيكلوزاميد يا پارومومايسين مصرف گردد مي توان چند سال بعد از درمان يك مسهل نمكي به بيمار داد.
همچنين جهت جلوگيري از استفراغ ناشي از مصرف كوئيناكرين ،مي توان 1 ساعت قبل از درمان از پروكلروپرازين استفاده كرد.

پيشگيري از تنيازيس
درمان اشخاص مبتلا
رعايت بهداشت
بازرسي و معاينه گوشت خوك
پختن كامل گوشت خوك
مدفوع انساني نبايد در دسترس خوك قرار گيرد.
پختن كامل گوشت خوك موثرترين روش پيشگيري است.سيستي سركوس ها با پختن گوشت در حرارت 45-50 درجه سانتي گراد از بين مي روند اما هر كيلو گوشت خوك را بايد خداقل 30 دقيقه پخت تا اينكه خاكستري گردد.زير 0 درجه هم مي ميرند.
نمك سود كردن و يا شور كردن گوشت خوك هميشه موثر نيست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.