تهیه رنگ ها و رنگ بر مربوط به رنگ آمیزی گرم

تهیه رنگ ها و رنگ بر مربوط به رنگ آمیزی گرم
۲-اقدامات وابسته :
۱-۲-شناخت خطاهای تکنیکی و مواد مداخله گر
۳- هدف:تهیه رنگهای مربوط به رنگ آمیزی گرم
۴- کاربرد: رنگ آمیزی گرم برای افتراق میکرواورگانیزم ها ی گرم مثبت از گرم منفی بکار میرود.
۵- صلاحیت و شایستگی :
تهیه رنگها ومحلولها ی مربوط به رنگ آمیزی گرم توسط همکاران بخش میکروبشناسی واجد صلاحیت علمی و تجربی صورت میگیرد .
۶- نمونه:
۱-۶-رنگ کریستال ویله
۲-۶- پودر لوگل
۳-۶- محلول رنگ بر الکل –استن
۴-۶- رنگ فوشین یا سافرانین
۷- تجهیزات مواد لازم و آماده سازی مورد نیاز :
۱-۷- پودر کریستال ویوله
۲-۷- پودر ید و یدور پتاسیم
۳-۷- پودر سافرانین یا فوشین
۴-۷- الکل اتیلیک ۹۵%
۵-۷- محلول استن
۶-۷- آب مقطر
۷-۷- ترازو
۸-۷- ظروف شیشه ای تیره
۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش –ماسک و عینک محافظ در هنگام کار
۹- مستندات :
۱-۹- بر چسب رنگ محلول که شامل نام رنگ و محلول ، تاریخ تهیه
۱۰- کنترل کیفی:
۱-۱۰- بررسی رنگ محلول و بوی آن جهت آلودگی های احتمالی
۱۱- روش اجرایی:
۱-۱۱- ابتدا مقدار ۲۰ گرم پورد کریستال ویوله را وزن نموده و سپس به آن مقدار ۱۰۰۰ سی سی الکل متیلیک اضافه میکنیم ، کاملاً مخلوط نموده بعد از ۲۴ ساعت از کاغذ صافی عبور میدهیم و آنرا درون ظروف شیشه ای یک لیتری تیره دور از تابش مستقیم نورآفتاب قرار میدهیم ضمناً روی شیشه نام محلو ل ،تاریخ ساخت وتاریخ انقضاء را درج مینمائیم .
۲-۱۱- ابتدا ۶ گرم پودر ید را درون ۸۰۰ سی سی آب مقطر میریزیم سپس مقدار ۱۲ گرم پودر یدور پتاسیم را نیز به محلول اضافه میکنیم سپس خوب هم میزنیم وبعد از ۲۴ ساعت آنرا از کاغذ صافی عبور میدهیم و سپس آنرا داخل شیشه های یک لیتری تیره ریخته و آنرا درمکانی دور ازتابش مستقیم نور خورشید قرارداده و روی آن نام محلول ، تاریخ ساخت و تایخ انقضاء را درج مینمائیم .
۳-۱۱- محلول الکل – استن : ابتدا مقدار ۴۰۰ سی سی استن راحجم کرده به آن ۲۰۰ سی سی الکل اتیلیک ۹۵% اضافه میکنیم .
۴-۱۱- ابتدا مقدار ۱۰ گرم پودر سافرانین را وزن کرده و سپس به آن مقدار ۱۰۰۰ سی سی آب مقطر اضافه کرده و کاملاً مخلوط میکنیم و بعد از ۲۴ ساعت آنرا از کاغذ صافی عبور میدهیم و داخل ظروف شیشه ای تیره قرار داده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب می گذاریم و نام محلول ، تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء را در روی شیشه درج مینمائیم .
درصورت عدم وجود سافرانین میتوان از فوشین نیز در رنگ آمیزی گرم استفاده کرد که مقدار ۱ گرم در ۱۰۰۰ سی سی آب مقطر میباشد .
روش انجام رنگ آمیزی گرم‌:
ابتدا لام تهیه شده از نمونه مشکوک را فیکس می نماییم ( چندین بار از روی شعله عبور میدهیم ) سپس لام فیکس شده را بمدت ۱ دقیقه با محلول کریستال ویوله می پوشانیم و بعد از این مدت لام را با آب مقطر می شوئیم و سپس به مدت یک دقیقه لام را با رنگ لوگل می پوشانیم و سپس آنرا با آب مقطر می شوییم و لام را بمدت ۳۰ ثانیه با الکل استن می شوییم ( بهتر است الکل استن رابصورت قطره ای روی لام شیب دار بریزیم و الک استن را تا زمانی ادامه میدهیم که دیگر رنگ بری در روی لام نداشته باشد ( سپس آنرا با آب مقطر میشوییم و لام را بمدت ۴۰ ثانیه با محلول سافرانین میپوشانیم بعد لام را میشوییم و بعد از خشک شدن لام برای رویت در زیر میکروسکوپ با لنز ۱۰۰ روغنی آماده میباشد.
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲- زیاد بودن وزن پودر کریستال ویوله – ید- یدور پتاسیم یا سافرانین
۲-۱۲- زیاد بودن یا آلوده بودن ظروف نگهداری رنگ ها
۳-۱۲- کثیف یا آلوده بود ظروف حاوی آب مقطر
۴-۱۲- آلوده بودن آب مقطر
۵-۱۲- کالیبره نبودن ترازو
۱۳- تفسیر ( علل تکرار ) :
۱-۱۳- خرابی ترازو و عدم وزن دقیق
۲-۱۳- تغییر رنگ محلولها ی تهیه شده
۳-۱۳- اتمام تاریخ مصرف پودرها
۴-۱۳- آلودگی آب مقطر
۵-۱۳-عدم پوشش رنگ مناسب توسط محلول رنگ
۶-۱۳- عدم قرار دادن لام تحت تاثیر محلول رنگ در زمان مناسب
رفرانس :
۱-کتاب Bailey & scott,s
۲-کتاب Henry

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *