تهیه رنگ بلودو متیلن

تهیه رنگ بلودو متیلن
۲- ۲- اقدامات وابسته :
۳- ۱-۲- شناخت خطاهای تکنیکی و مواد مداخله گر
۴- ۳- هدف: تهیه رنگ بلودو متیلن
۵- ۴- کاربرد : رنگ آمیــــزی بلودو متیلن بعوان یک رنگ آمیزی ساده برای رویت یا عدم رویت میکرولورگانیزم ها درنمونه های ارسالی میباشد ونوع گرم مثبت یامنفی آنرا مشخص نمیکند .
۵-صلاحیت و شایستگی :
تهیه محلول بلو دو متیلن توسط پرسنل فنی بخش میکروبشناسی که واجد صلاحیت علمی و تجربی باشند صورت میگیرد .
۶- نمونه: پودر بلودو متیلن با دیواره میکرواورگانیزم ترکیب شده و میکروب در زیر میکروسکوپ به رنگ آبی دیده میشود.
۷- تجهیزات :
۱-۷- پودر بلودو متیلن
۲-۷- ترازو
۳-۷- آب مقطر
۸- نکات ایمنی : استفاده از ماسک – دستکش – عینک درهنگام کار
۹- مستندت :
۱-۹- بر چسب محلول رنگ که شامل نام محلول – تاریخ تهیه میباشد .
۱۰- کنترل کیفی :
۱-۱۰- بررسی رنگ محلول
۱۱- روش اجرایی:
۱-۱۱- ابتدا مقدار ۳ گرم پودر بلودو متیلن را وزن نموده و سپس به آن مقدار یک لیتر آب مقطر اضافه مینمائیم . کاملاً میکس نموده و بعد از ۲۴ ساعت آنرا از روی کاغذ صافی عبور داده و درون ظرف تیره می ریزیم .
روش رنگ آمیزی بلودو متیلن :
ابتدا لام تهیه شده از نمونه مشکوک را فیکس مینماییم ( چندین بار از روی شعله عبور می دهیم ) سپس لام فیکس شده را به مدت ۱ دقیقه با محلو ل بلودو متیلن می پوشانیم .بعد از این مدت لام را با آب مقطر می شوییم وبعد از خشک شدن لام برای رویت میکروسکوپی با لنز ۱۰۰ روغنی آماده میباشد
۱۲- محدو.دیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲- زیاد بودن وزن پودر بلودو متیلن
۲-۱۲- کثیف بودن ظرف حاوی آب مقطر
۳-۱۲- آلوده بودن آب مقطر
۴-۱۲- کالیبره نبودن ترازو
۱۳- تفسیر :
۱-۱۳- خرابی ترازو
۲-۱۳- آلودگی آب مقطر
۳-۱۳- تغییر رنگ محلول
۴-۱۳- عدم قرار گرفتن لام تحت تاثیر محلول رنگ در زمان مناسب

رفرانس :
۱-کتاب Bailey& scott,s
۲-کتاب Henry

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *