تهیه رنگ متیلن بلوی با فره ( گسترش مستقیم )

تهیه رنگ متیلن بلوی با فره ( گسترش مستقیم )

(Nairs Buffered Methylene blue stain  Direct smear)

این روش آماده سازی گسترش مستقیم جهت مشخص نمودن جزئیات هسته تروفوزوئیتها و افتراق آنها از ماکروفاژها بکار می رود، بویژه زمانی که از محلول با PH پائین استفاده شود که سبب نفوذ هر چه بیشتر رنگ به داخل ارگانیسم می گردد.

بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه سیتوپلاسم به رنگ آبی کمرنگ و هسته به رنگ آبی بسیار پر رنگ دیده می شود گسترشها باید در مدت ۳۰ دقیقه مورد بررسی قرارگیرند.

روش کار

۱. تهیه محلول ذخیره A

۵۵/۱۱ میلی لیتر از اسید استیک (CH۳COOH)   را با آب مقطر به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر می رسانیم .

  1. تهیه محلول ذخیره B

۴/۱۶ گرم استات سدیم بدون آب  (Nac۲ H۳O۲ ) و یا ۲/۲۷ گرم استات سدیم با ۳ ملکول آب (NaC HO ۳HO) را در آب مقطر حل نموده و حجم نهائی را به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم:

طبق جدول زیر محلول B, A را مخلوط نموده و با آب مقطر به حجم ۱۰ میلی لیتر می رسانیم :

 

  PH محلول ذخیره A ( میلی لیتر )   محلول ذخیرهB ( میلی لیتر )  
۲/۶۴۶/۲۲/۷
۲/۸۴۴۶
۴۴۱۹
۴/۲۳۶/۸۱۲/۲
۴/۴۳۰/۵۱۹/۵
۴/۶۲۵/۵۲۴/۵

 

۰۶/۰ گرم ( ۶۰ میلی گرم ) پودر میتلن بلو را به ۱۰۰ میلی لیتر از محلول بافر اضافه کرده و کاملا حل می نمائیم. معمولا استفاده از بافر استات با  ۶/۳PH =  بهترین نتیجه را ایجاد می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *