تهیه سرم فیزیولوژی

تهیه سرم فیزیولوژی مورد نیاز برای رقیق کردن تستهای بیوشیمی

  • کاربرد :

برای رقیق کردن سرم جهت خواندن تستهایی که بالاتر از رنج نرمال میباشد

  • صلاحیت و شایستگی :

تهیه این محلو ل توسط پرسنل بخش بیوشیمی انجام میشود که صلاحیت علمی وعملی لازم را دارند.

  • نمونه :

۱-۶- پودر کلرید سدیم (Nacl)

۲-۶- آب مقطر

۷- تجهیزات (مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز):

۱-۷- پودر Nacl

۲-۷- ترازو

۳-۷- آب مقطر

۸- نکات ایمنی :

استفاده از دستکش درحین انجام کار

۹-مستندات:

۱-۹- بر چسب محلول که شامل نام محلول ، تاریخ تهیه میباشد.

۱۰- کترل کیفی:

بررسی رنگ محلول و بوی آن جهت آلودگی احتمالی

۱۱-روش اجرایی:

۱۷ گرم پودر Nacl رابه حجم ۲ لیتر آب مقطر میرسانیم و خوب آنرا هم میزنیم تا کاملاً حل شود.

 

۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

۱-۱۲- زیادبودن پودر Nacl

۲-۱۲- آلوده بودن آب مقطر

۳-۱۲- آلوده بودن ظرف حاوی آب مقطر

 

  • تفسیر ( علل تکرار):

۱-۱۳- دقیق نبودن ترازو

۲-۱۳- اتمام تاریخ مصرف پودر

۳-۱۳- آلودگی آب مقطر

۴-۱۳- تغییر رنگ محلول د

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.