توبکتومی (بستن لوله ها)

پيشگيري از بارداري با جراحي

بستن لوله با عمل جراحي براي يك يا هردو شريك جنسي پر طرفدارترين روش پيشگيري از بارداري در بين زوج هايي است كه در سنين باروري مي باشند.

براي خانم هايي كه از راه واژينال زايمان مي كنند ، اوايل دوران نقاهت پس از زايمان زمان مناسبي براي بستن لوله مي باشد . از آنجايي كه به مدت چند روز بعد از زايمان ، قله رحم در نزديكي ناف قرار دارد و لوله هاي فالوپ مستقيماً در زير جدار شكم به راحتي در دسترس   مي باشند .

بستن لوله ها در دوره نفاس.

بستن لوله ها

در حال حاضر چندين تكنيك جهت قطع مسير لوله و بنابراين ممانعت از لقاح بين اسپرم و تخمك انجام مي شود كه در زير چند نوع آن شرح داده خواهد شد :

 

روش Irving :

  1. A. انتهاي بريده داخلي لوله فالوپ در قسمت خلفي در داخل ميومتر و انتهاي بريده ديستال در داخل مزوسالپنكس قرار داده مي وشد.
  2. B. روش Pomeroy : قوسي از لوله فالوپ ليگاتور مي شود و قسمت تا شده لوله در بالاي محل ليگاتور بريده مي شود

C: روش پاركلند: سگمان مياني لوله فالوپ در يك ناحيه بدون رگ از مزوسالپنكس جدا مي شود، سگمان جدا مي شود ، سگمان جدا شده .

در ناحيه پروگزيمال و ديستال ليگاتور گرديده و سپس بريده مي شود .

D: روش Madlener: قسمت تاشده لوله فالوپ كلامپ شده و سپس بدون رزكسيون ليگاتور مي گردد .

 

E‌: روش Kroener : لوله فالوپ از ناحيه آمپولر ليگاتور مي شود و قسمت ديستال ناحيه آمپولر از جمله تمام فيمبريا رزكسيون مي گردد .

مراقبت بعد از عمل :

الف) متعاقب بستن لوله در دوره نقاهت پس از زايمان ، جهت تخفيف درد شكم كه گاهي اوقات در خانم هاي چندزا به واسطه (دردهاي بعد از زايمان) تشديد مي گردد بايستي داروي مسكن تجويز نمود .(مپريدين با دوز 50 تا 75 ميلي گرم عضلاني در صورت لزوم در 24 ساعت اول بطور متناوب تجويز مي گيردد.

ب) در صورت تب ، خونريزي شديد درد مداوم گزارش دهد .

پ) در عرض مدت 8 ساعت، اكثر خانم ها مي توانند حركت كنند ، رژيم غذايي منظمي داشته باشند و از بچه هاي خود

مواظبت كرده و به آنها شير بدهند.

4- تا دو هفته جلوگيري از مقاومت از ورزش هاي سنگين و بلند كردن اشياء بپرهيزد .

 

بستن لوله در غير از دوره نقاهت بعد از زايمان :

تعداد تكنيك هاي موجود جهت بستن لوله گيج كننده است . اصولاً تكنيك هاي مذكور عبارتند از : 1) بستن و رزكسيون لوله به صورتي كه در فوق شرح داده شد ، 2) قرار دادن حلقه يا گيره هاي فلزي در روي لوله فالوپ .3) الكتروكواگولاسيون سگماني از لوله فالوپ.

موارد منع كاربرد :

با اين حال وزن متوسط بدن بيمار بايستي متناسب با قد وي بود، و كمتر از gh68 كمتر از 150 پوند باشد .

هيپرتانسيون- هيپرتيروئيدسيم.

آريتمي هاي قلبي و ازدياد حساسيت به

داروهاي بيحس كننده موضعي يا اپي نفرين موارد منع كاربرد روش فوق هستند .

 

برگشت باروري:

عمل جراحي مجدد جهت بازكردن لوله پرهزينه، مشكل و نامطمئن است .

ميزان موفقيت كلي احتمالاً بيش از 50 درصد نميباشد. چنانچه هرگونه ترديدي در ذهن بيمار وجود دارد ، نبايستي اقدام به بستن لوله نمود .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.