تيوريدازين (عوارض و خطرات،مزایای مصرف،دوز قابل استفاده)

قرص تيوريدازين در موارد شيزوفرني،مانيا و ساير اختلالات رواني به اسم تجاری ملارین کاربرد فراوان دارد،براي درمان كوتاه مدت و كمكي تحريك‌پذيري رواني – حركتي، اضطراب شديد و تحريك پذيري و بي‌قراري در سالمندان، مشكلات شديد رفتاري و ذهني كودكان تجويز مي‌شود.

تيوريدازين Thioridazine HCI
اسم تجاري: ملارين
طبقه بندي فارماكولوژيك: فنوتيازين
طبقه بندي درماني: آنتي سايكوتيك
طبقه بندي مصرف در بارداري: رده C

اشكال دارويي تيوريدازين Coated Tab: 10mg , 25mg , 100mg

موارد و مقدار مصرف تيوريدازين

شيزوفرني، مانيا و ساير اختلالات رواني
بزرگسالان: دوز معمول اوليه mg100-50 سه بار در روز است كه به تدريج و در صورت نياز بيمار تا حداكثر mg800 روزانه مي تواند افزايش يابد و سپس كم كم تا ميزان حداقل وز نگهدارنده كاهش     داده مي شود.
دوز كلي روزانه 200 تا 800 ميلي گرم در 2 تا 4 دوز منقسم است.
كودكان: براي كودكان 2 تا 12 سال mg/kg3-5/0 روزانه تجويز مي شود.
تحريك پذيري رواني و رفتار تهاجمي
دوز معمول اوليه mg25 سه بار در روز است. در موارد ضعيف تر بيماري mg10، تا چهار بار در روز و درصورت شديد بودن علائم mg50 سه تا چهاربار در روز مي شود. دوز روزانه mg200-20 توصيه مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط
به تك نگار كلرپرومازين مراجعه شود.

مصرف تيوريدازين در بارداري و شيردهي
در گروه C حاملگي قرار دارد. مصرف بي خطر آن در مادران شيرده ثابت نشده است.

بیشتر بخوانید:كلرپرومازين و موارد کاربرد

تداخلات مهم تيوريدازين

مصرف همزمان تيوريدازين با آنتي آريتمي ها به ويژه آميودارون، ديسوپراميد، پروكائين آميد و كينيدين، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي و ترفنادين خطر بروزآريتمي را افزايش مي دهد.
پروپرانولول غلظت سمي تيوريدازين را كاهش مي دهد.
داروهاي مضعف CNS نظير الكل، خواب آورها و ضد اضطراب ها مي توانند اثرات تضعيف كننده گي CNS اين دارو را افزايش دهند.
آنتي اسيدها جذب دارو را كاهش مي دهند.
داروهاي آنتي كولينرژيك ممكن است اثرات درماني تيوريدازين را كاهش دهند.
داروهاي دوپامينرژيك نظير داروهاي مورد استفاده در درمان پاركينسون و فنوتيازين ها مي توانند آنتاگونيست يكديگر باشند.

عوارض جانبی تيوريدازين

اثرات آنتي موسكاريني اين دارو مانند خشكي دهان، يبوست، احتباس ادرار، تاري ديد و ميدريازشايع تر از عوارض خارج هرمي آن است. از ديگر عوارض شايع تيوريدازين كاهش فشار خون، اختلالات جنسي و اختلال ارگاسم، كاهش تيزبيني، اختلال در ديد شبانه و مايل به قهوه اي شدن رنگ ديد است.

شرايط نگهداري تيوريدازين
دور از نور و در ظروف در بسته و غير قابل نفوذ به هوا نگهداري شود.

ملاحظات پرستاری تيوريدازين

1- اين دارو سبب تغيير رنگ ادرار به رنگ قرمز متمايل به صورتي مي شود.
2- در مصرف اين دارو اختلالات جنسي و اختلال در ارگاسم شايع مي باشد.
3- ممكن است در شير مادر ترشح شود، بنابراين با توجه به فوايد و مضرات آن در زمان شيردهي بايد تجويز شود.

توصیه های دارویی تیوریدازین

1. در صورت مصرف طولاني مدت اين دارو، معاينات چشم‌پزشكي بايد انجام شود.
2. در طول مصرف اين دارو ، بيمار بايد به اندازه كافي مايعات دريافت كند.
3. افزايش مقدار مصرف دارو بايد به تدريج و حداقل هفته‌اي يكبار انجام شود.
4. تجويز مقاديرزياد اين دارو بايد براي مدت كوتاهي انجام شود ودر صورتيكه بعد از 3 ماه با اين مقدار مصرف بهبودي حاصل نشد بايد مقدار مصرف را كاهش داد.
5. از آنجا كه اين دارو داراي متابوليت فعال مي‌باشد، در ابتدا مقدار مصرف روزانه بصورت منقسم و بعد از مدتي يكبار در روز تجويز مي‌گردد.
6. دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود. اين دارو نبايد بيش از مقدارتجويز شده مصرف شود.
7. براي حصول اثرات درماني، مطلوب ممكن است چند هفته زمان مورد نياز باشد.
8. در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، اگر رژيم درمان ي بصورت يك نوبت مصرف در روز باشد، به محض به ياد آوردن در همان روز، نوبت فراموش شده بايد مصرف شود. درغير اينصورت، از مصرف نوبت فراموش شده بايد خودداري شود. اگر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد،‌به محض به يادآوردن طي يك ساعت ، آن نوبت بايد مصرف شود. در غير اين صورت از مصرف نوبت فراموش شده يا دوبرابر كردن مقدار مصرف بعدي بايد خودداري گردد.
9. قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود. قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.
10. از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل و ساير داروهاي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.
11. در صورت نياز به هرگونه عمل جراحي يا درمان اورژانس، پزشك بايد از مصرف اين دارو آگاه گردد.
12. هنگام رانندگي يا كار با ماشين‌آلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.
13. هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته ، بايد احتياط نمود.
14. هنگام ورزش، در هواي گرم ياهنگام حمام آب گرم، به علت احتمال بروز شوك حرارتي بايد احتياط نمود.
15. اين دارو ممكن است سبب بروز خشكي دهان شود. در صورت تداوم خشكي به مدت بيش از دو هفته ، بايد به پزشك مراجعه نمود.
16. احتمال بروز حساسيت به نور با مصرف اين دارو وجود دارد. استفاده از عينك و لباس محافظت كننده ممكن است ضروري باشد.

منع مصرف تیوریدازین

اين دارو در صورت وجود بيماري قلبي (كمي يا زيادي فشار خون)، ضعف شديد CNS، كوما، سندرم مادرزادي QT طولاني، سابقه آريتمي قلبي و نقايص مادرزادی ژنتيكي كه سبب كاهش فعاليت ايزوآنزيم P4502D6شود، نبايد مصرف شود.

نظرات بسته شده است.