جمع آوری نمونه خارج از محل آزمایشگاه

جمع­آوری نمونه خارج از محل آزمایشگاه

در صورتی که در مرکزی فقط نمونه­گیری انجام گیرد، نمونه­های خون باید حداکثر تا دو ساعت پس از نمونه­گیری با رعایت تمهیدات لازم نظیر شرایط پایداری متغیرهای مورد آزمایش و رعایت اصول ایمنی، در دمای اتاق (مگر در موارد خاص که نیاز به زنجیره سرد دارد) به آزمایشگاه منتقل شوند. در صورتی که نتوان در محدوده زمانی فوق، نمونه خون را ارسال نمود باید پس از جداسازی سرم و پلاسما، آن را دردمای °C8-2 نگه­داری و با رعایت پایداری نمونه به آزمایشگاه ارسال کرد.

 

* دریافت نمونه

نمونه خون پس از دریافت و کامل شدن مرحله لخته، جهت سانتریفیوژ آماده می­گردد. در صورتی کـه خـون در لـولـه فعـال­کننـده لختـه جمـع­آوری شـده بـاشد در طی مدت ۳۰-۵ دقیقه پس از نمونه­گیری می­تواند سانتریفیوژ گردد. نمونه در لوله حاوی ماده ضد انعقاد سریعا قابل سانتریفیوژ می­باشد.

جهت اندازه­گیری بعضی متغیرها در خون نظیر سرب، سیکلوسپورین و هموگلوبین گلیکوزیله، خون کامل مورد استفاده قرار می­گیرد. ولی اگر نمونه اشتباها سانتریفیوژ شود مشکلی ایجاد نشده و می­توان آن را با همان شرایط به بخش مربوطه ارسال نمود.

نمونه­هایی که باید در شرایط سرما نگه­داری شوند (°C8-2) تا آماده شدن جهت سانتریفیوژ باید در این درجه حرارت باقی بمانند. سانتریفیوژ یخچال­دار در این خصوص پیشنهاد می­گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *