جمع اوري ادرار

19

حجم ادرار مترشحه و تركيب شيميايي ان در ساعات مختلف شبانه روز تغيير مي كند.اغلب ازمايشات كيفي ادرار را مي توان بر روي نمونه اي كه تازه گرفته شده باشد انجام داد با اين وصف نمونه ادرار صبح كه غليظ ترين نمونه ادرار 24 ساعت و از لحاظ تركيب شيميايي ثابت ترين انها مي باشد براي اين منظور مناسب تر است.
ازمايشهاي كمي ادرار هنگامي داراي ارزش مي باشد كه بر روي ادرار 24 ساعته انجام گرفته باشد.براي اين منظور بيمار بايد ساعت 8 صبح ادرار نموده و مثانه را كاملا خالي نمايد سپس از اين بع بعد تا ساعت 8 صبح روز بعد تمام ادرار را جمع اوري نمايد.
براي جمع اوري ادرار از يك ظرف استريل يا حتي المقدور از ظرفي كه با اب جوش شسته شده باشد استفاده مي كنيم.نمونه ادرار را بايد در مكان خنك نگهداري كرد و به منظور جلوگيري از تغيير تركيبات طبيعي و غيرطبيعي،موادي به عنوان محافظ به شرح زير به ادرار بايد اضافه گردد:
تواوئن:

ضد عفوني كننده مناسبي است كه مانع از رشد باكتريها شده و در ضمن در ازمايشات شيميايي دخالتي نمي نمايد.
رشد باكتريها در ادرار موجب پيدايش البومين كاذب و تخمير اوره به كربنات امونيوم(تخمير قليايي) و گليكوليز قند مي شود.
مقدار تولوئن مصرفي به اندازه اي بايد باشد كه به صورت لايه نازكي سطح ادرار را بپوشاند.
فنل:

مقدار مصرفي 3 قطره فنل مايع و يا چند ميلي گرم فنل خشك براي هر 100 ميلي ليتر ادرار به كار رود.
تيمول:1/10 گرم براي هر 100 ميلي ليتر ادرار كافي است.افزايش بيشتر اين جسم به ادرار موجب مثبت شدن ازمايش البومين و املاح صفراوي مي گردد.
فرمل:

6 قطره براي هر 100 ميلي ليتر ادرار،مقدار اضافي ان موجب مثبت شدن ازمايش قند در ادرار مي شود.
اسيد كلرئيدريك يا اسيد سولفوريك:10 ميلي ليتر اسيد نرمال و يا مقدار كافي ph:3 گردد.
اسيدهاي نامبرده در موقع اندازه گيري تركيباتي نظير اسيدهاي امينه،كلسيم،فسفات،كاتكولامين ها و سروتونين در ادرار به كار مي رود.
فلوئورسديم:مانع عمل گليكوليز قند ادرار شده و مي توان ان را در موقع اندازه گيري قند ادرار مصرف نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.