جمع اوري و ازمايش مني انسان

8

مايع مني طبيعي تركيبي از اسپرماتوزوئيدهاي شناور در ترشحات بيضه ها و اپيديديم مي باشد كه در زمان انزال،با ترشحات پروستات،كيسه هاي مني،غدد بولبواورترال مخلوط مي شوند.تركيب نهايي مايعي چسپنده مي باشد كه مايع انزالي را تشكيل مي دهد.
سنجش هايي كه روي كل جمعيت اسپرماتوزوئيدهاي انزالي صورت مي گيرند نمي توانند ظرفيت باروركنندگي چندي را معين نمايند كه موفق به باروري مي شوند.با اين حال،اناليز مني اطلاعات ضروري از وضعيت باليني اشخاص را فراهم مي نمايد.
جمع اوري و تحويل نمونه هاي اسپرم
مني با نوشتن واضح يا دستورات شفاهي در ارتباط با جمع اوري،در صورتيكه نياز باشد،نمونه انتقال داده مي شود.
نمونه بايد حداقل 48 ساعت بعد اما نه بيش از 7 روز پرهيز از نزديكي جمع اوري شود.براي كاهش تغيير پذيري نتايج اناليز مني،تعداد روزهاي امساك جنسي بايد تا انجا كه ممكن است ثابت باشد.اسم مرد،مدت امساك،تارخ و زمان جمع اوري،كامل بودن جمع اوري،مشكلات در توليد نمونه،فاصله بين جمع اوري و اناليز نمونه بايد روي برگه مربوطه هر اناليز مني ثبت شود.
جهت ارزيابي اوليه دو نمونه بايد جمع اوري شود.فاصله بين دو جمع اوري نبايد كمتر از 7روز يا بيش از 3 هفته باشد،در صورتيكه نتايج اين دو ارزيابي بطور مشخص متفاوت باشند،چون اناليز مني يك مرد مي تواند بطور قابل ملاحظه اي فرق كند بايد نمونه هاي اضافي ازمايش شوند.
بطور ايده ال،نمونه ها بايد در اتاقي خصوصي نزديك ازمايشگاه جمع شود.چنانچه امكان نداشته باشد نمونه بايد در ظرف كمتر از 30 دقيقه(در اين مورد اختلاف نظر زيادي وجود دارد) پس از جمع اوري تحويل ازمايشگاه گردد.
فاصله بين جمع اوري و ازمايش نمونه دوم بايد تا حد امكان كوتاه باشد چون تحرك با گذشت زمان كاهش مي يابد.
چنانچه تست هاي عملكردي اسپرم انجام مي شود اسپرماتوزوئيد ها ضروري است كه تا مدت 1 ساعت پس از انزال از پلاسماي مني جدا شوند.
نمونه بايد با خود تحريكي(Masturbation) و انزال در ظرفي تمييز و دهان گشاد از جنس شيشه اي يا پلاستيكي بدست اورده شود.براي اجتناب از كاهش تحرك اسپرم و از دستجاتي كه جلوگيري از اثرات سمي بر تحرك اسپرم مي نمايند بايد ظرف گرم شود(40-20 درجه سانتيگراد)(انكوباتور)
در صورتيكه تجزيه ميكروب شناسي انجام مي شود،شخص بايد ادرار كرده و سپس دستها و الت تناسلي خود را قبل از انزال در ظرف استريل،شسته و اب بكشد.
زمانيكه شرايط محيطي براي جمع اوري نمونه به روش خود تحريكي ممانعت مي شود،كاندوم هاي خاصي جهت جمع اوري مني وجود دارند.
كاندوم هاي لاستيكي معمولي چون در زنده ماندن (viability) اسپرماتوزوئيدها تداخل مي كنند براي جمع اوري مني نبايد استفاده شوند.بدليل اينكه قسمت اول مايع انزالي معمولا حاوي بيشترين تعداد اسپرماتوزوئيد ها مي باشد ممكن است از دست برود.
اميزش جنسي به منظور جمع اوري نمونه قابل قبول نمي باشد،علاوه بر اين نمونه سلولار و داراي الودگي باكتريايي خواهچد بود و PH اسيدي مايع واژني اثرات معكوس روي تحرك اسپرم دارد.
نمونه مني بايد كامل گرفته شود.
نمونه از حرارت بيش از حد (كمتر از 20 و بيشتر از 40 درجه) در خلال انتقال به ازمايشگاه بايد محافظت شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.