جهیزیه عروس؛ انتخاب کاناپه راه‌راه

مدآنلاین: درست است که طرح راهراه طراحی انعطافپذیر و آسان برای استفاده محسوب شده و از ریسک پایینی برخوردار است اما زمانی که از مبل و کاناپههایی با روکش راه راه در دکوراسیون استفاده می شود؛ برای این که نتیجهای بدوننقص و چشمنواز حاصل شود باید مجموعهای از نکات ریز در انتخاب عناصر و اشیایی که قرار است در مجاورت کاناپه قرار گیرند، رعایت شود تا طرح راهراه کاناپه و مبلها جذاب و زیبا به نظر برسد. اگر درآستانه ازدواج هستید و قرار است از مبل و کاناپه راه راه برای جهیزیه خود استفاده کنید این نوشته را بخوانید.

اگر روکش مبل و کاناپهها در دکوراسیون راهراه است از کوسنهایی با روکش ساده و بدون طرح که هر کدام یک رنگ زیبا را به نمایش میگذارند، روی آنها استفاده کنید. با همراه کردن کاناپه و مبلهای راهراه با کوسنهای ساده جلوهای متعادل و چشمنواز ایجاد خواهد شد.

مجله منزل نوشت: الیاف طبیعی مانند کنف، حصیر، الیاف نارگیل و … با هر طرح و بافتی به راحتی سازگار و همنشین میشوند، به ویژه با طرح راه راه. پس سعی کنید برای خلق جلوه و احساسی زیبا و خوشایند این الیاف طبیعی را با کاناپه و مبلهای راهراه موجود در دکوراسیون همراه کنید.

اگر طرح راهراه روی روکش کاناپه شما جلوهای بارز و برجسته دارد و خطر تسخیر و شلوغ شدن جلوه دکوراسیون توسط آن وجود دارد، بهترین ایده برای ایجاد جلوهای چشم نواز در ضمن تعادل، همراه کردن آن با مقدار زیادی سنگ سفید ساده است. این ایده برای طرحهای گلدار شلوغ و قوی نیز به خوبی جواب میدهد.

یکی از ایدههای زیبا برای دکوراسیون محیطی با کاناپه راهراه این است که از قالیچهای گلدار و خلوت با رنگهایی محو و ملایم استفاده کنید. سپس دیگر عناصر و اشیا از جمله کوسنها و دیوارها را ساده و بدون طرح در نظر بگیرید. همنشینی طرح راه راه کاناپه با طرح گلدار و ملایم قالیچه بسیار زیبا و چشمگیر خواهد بود.


استفاده از پارچههای یکسان با طرحهای متنوع، ایده خوب دیگری است. در یک دکوراسیون که در آن از کاناپه راهراه استفاده شده است، وزن و بافت پارچهها نقش کلیدی دارند. زمانی که کاناپه راه راه با تعدادی عنصر روکشدار همراه می شود که از پارچههایی با بافت یکسان اما طرحهای متفاوت برخوردارند، حتی در صورت وجود طرحهای متنوع؛ به دلیل هماهنگی بافتها با هم، جلوهای هماهنگ و خوشایند حاصل میشود.

میتوان از طرحهای راهراه یکسان با ترکیب رنگیهای متفاوت، در دکوراسیون استفاده کرد. یعنی از همان طرح راهراهی که در روکش کاناپه استفاده شده ولی با یک ترکیب رنگی متفاوت، برای روکش کوسنها نیز استفاده کنید. یکسان بودن چگالی و جلوه راهراه، اثر منفی تفاوت و تنوع رنگها را خنثی کرده و نمیگذارند فضا شلوغ و متراکم جلوه کند.

استفاده از رنگها و بافتهای متالیک در مجاورت با طرح راهراه کنتراست و جذابیتی خیرهکننده به محیط میبخشد. نقرهای یا طلایی متالیک در روکش چرمین یک میز عثمانی، کنار کاناپه راهراه؛ در عین ماهیت خنثی که دارند جلوه موقر و سنگین کاناپه راهراه را شکسته و تعادل و جلوه گیرایی پدید میآورند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.