جوش لثه (علت و نشانه،درمان)

دلیل جوش زدن لثه، وجود فیستول در ناحیه لثه است که یک منشاء چرکی دارد.این مشکل معمولا با پوسیدگی‌های عمیق دندان‌ مربوط است که ریشه دندان و عصب آن را درگیر می‌کند. وجود یک عفونت مزمن در ناحیه ریشه دندان باعث می‌شود عصب دندان بمیرد و دردی را احساس نکنید.

برای اینکه چرک موجود در انتهای ریشه راهی برای خروج پیدا کند، یک فیستول یا مجرا از انتهای ریشه به ناحیه لثه باز می‌کند که شبیه یک سوراخ روی لثه است. در واقع، این سوراخ یا جوشی که به آن اشاره کرده‌اید، محل تخلیه چرک و عفونت است.

این مشکل تا زمانی که دندان کشیده یا درمان ریشه انجام نشود، ادامه دارد. بیشتر فیستول‌ها مربوط به فیستول‌های با منشاء دندانی هستند.

خطرات و عوارض جوش لثه

گاهی در عفونت‌های مزمن و کهنه بیماری لثه هم از شیارهای لثه‌ای اطراف دندان، چرک و عفونت خارج می‌شود و جوش لثه ظاهر می شود. اما در این موارد هم ممکن است آبسه‌هایی به نام آبسه‌های پریودنتال روی لثه ظاهر شود؛ یعنی بیماری لثه به قدری پیشرفت کرده که از بافت نرم به استخوان زده است و در عمق استخوان یک منشاء عفونی ایجاد کرده است چون میکروب‌های بی‌هوازی در آن محل رشد می‌کنند و منفذی برای خروج ندارند، سوراخی روی لثه ایجاد و مسیر خروج خود را باز می‌کنند.

با توجه به اینکه این مسیر باز است و چرک و عفونت از آن خارج می‌شود، احتمال دردش بسیار کم است و بیمار درد زیادی احساس نمی‌کند. این حالت زمانی هم که درمان ریشه ناقص روی دندان بیمار انجام شده باشد، اتفاق می‌افتد.

مثلا ممکن است از ۴ کانالی که باید عصب‌کشی یا درمان ریشه انجام می‌شده است، یک کانال جا مانده یا دندان‌پزشک آن را ندیده باشد. در نتیجه یک مسیر باز مانده و در نهایت باعث بروز جوش یا فیستول در ناحیه لثه شده است.

راه درمان با توجه به عاملی که باعث بروز بیماری شده است، تفاوت دارد؛ مثلا اگر درمان ناقص ریشه انجام شده باشد، حتما باید به متخصص درمان ریشه مراجعه و درمان را کامل کنید.

راه دیگر، کشیدن دندان است و راه بهتر برداشتن پوسیدگی دندان، درمان ریشه و بستن کانال دندانی است. در بیشتر موارد بعد از درمان‌هایی که ذکر شد، فیستول بسته می‌شود و با اینکه ترشحی ندارد، ممکن است زائده آن به صورت برجستگی در لثه باقی بماند.

برخی دندان‌پزشکان بعد از درمان، محل را لیزر یا آن را با موادی پر می‌کنند تا باقی‌مانده میکرو‌ب‌هایی که در محل مانده‌اند، از بین بروند. همچنین بهتر است بعد از درمان ریشه، آنتی‌بیوتیک‌تراپی هم انجام شود تا به‌صورت سیستمیک از داخل بدن عفونت‌هایی که احتمالا ممکن است باقی مانده باشند، به طور کامل حذف شوند.