حاملگی (علائم،زمان بارداری،تشخیص)

حاملگی بدون دخول,علائم حاملگی قبل از پریود,حاملگی هفته به هفته,علائم حاملگی در هفته اول,چگونگی حاملگی,حاملگی ناخواسته,حاملگی تعبیر خواب

در زمانی که سلول تخم جنین تشکیل گردید تا زمانی که از لوله های رحمی عبور نماید و شروع به چسبیدن به جدار رحم نماید۳ الی ۶ روز طول می کشد و بعد از ۱۴ روز این اتصال محکم تر شده و هورمون حاملگی B.HCG در خون فراوان یافت شده و با آزمایش تیتر B.HCG می توان به وقوع حاملگی پی برد.

ساده ترین روش حدس زدن حاملگی،عقب افتادن قاعدگی در زنان می باشد، البته زنانی که قاعدگی های منظمی دارند زود تر میتوانند بارداری خود را حدس بزنند. بنا براین تأخیر قاعدگی اولین علامتی است که زن می تواند بارداری خود را متوجه شود.

آزمایشات برا ی تعیین حاملگی:

  1. آزمایش خون: ۷ BHCG الی ۱۴ روز بعد از مقاربت مثبت می شود.
  2. آزمایش ادرار:تست ۶ GRAVINDEX الی ۱۴ روز بعد از تأخیر قاعدگی مثبت می شود.
  3. نوارهای تست آزمایشگاهی یا کیت های حاملگی که بر اساس نوع آن ۳ الی ۶ روز بعد از تأخیر قاعدگی مثبت می شود. که این نوارها و کیت ها را می توانید از داروخانه ها تهیه نمایید.

تعیین زمان زایمان

اکثریت زنان به محض اینکه متوجه شدند که باردار هستند اول از همه دوست دارند بدانند که در چه تاریخی زایمان می کنند.

مدت هر حاملگی طبیعی حدود ۲۸۰ روز معادل ۴۰ هفته پس از شروع آخرین قاعدگی می باشد.

چنانچه بخواهید به شکل ساده زمان زایمان را بدست آوریداز شروع آخرین قاعدگی قبلی خود ۲۸۰ روز یا ۴۰ هفته جلو بروید، زمان بدست آمده زمان زایمان است ویا پس از نوشتن تاریخ آخرین قاعدگی (۷ روز به روز اضافه کنید) و (۳ ماه از ماه کم کنید) و (یک سال به سال اضافه کنید) .به طور مثال اگر تاریخ ۸۴/۹/۳ شروع آخرین روز قاعدگی بود به این شکل عمل کنید.

سالماهروز
۸۴۹۳
۸۵۶۱

تاریخ آخرین قاعدگی: ۸۴/۹/۳

تاریخ زایمان: ۸۵/۶/۱