حساسیت به باسیتراسین

افتراق میکروکوک و استوماتوکوک از استافیلوکوک

۲-  اساس آزمایش:

باسیتراسین آنتی بیوتیکی است که سبب مهار رشد میکروکوک ها می گردد ولی بر رشد استافیلوکوک ها اثر مهاری ندارد .

 

۳-  نمونه اولیه:

  • کشت ۲۴- ۱۸ ساعته از ارگانیسم مورد نظر روی Trypticase Soy Broth

 

۴- مواد و ابزارلازم:

  • دیسک باسیتراسین (۴U %)
  • محیط کشت بلاد آگار یا مولر هینتون آگار
  • محلول میکروبی با کدورت نیم مک فارلند
  • سواب استریل

 

۴-  روش انجام کار:

می توان از محیط بلاد آگار یا مولر هینتون آگار استفاده نمود.

بعداز یک شبانه روز انکوباسیون، قطر هاله عدم رشد اندازه گرفته می شود، استافیلوکوک ها به باسیتراسین مقاومند و هیچ هاله عدم رشدی مشاهده نمی شود. اما میکروکوک ها به آن حساسند. (قطر هاله عدم رشد
((>10mm

 

۵-  برنامه کنترل کیفی (QC):

کنترل مثبت : Micrococcus Luteus  با هاله عدم رشد بزرگتر از ۱۰ میلی متر ( از یک نمونه میکروکوک لوتئوس موجود در آزمایشگاه استفاده کنید.)

کنترل منفی :ATCC 14995 Staphylococcus Epidermidis:  هاله ای از عدم رشد وجود ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *