خلط (Sputum)

ننننننننننننننننننننننننننننننن

خلط اكسودائي است كه در طي عفونت از ريه ها،برونش و حنجره خارج مي شود.خلط جهت ازمايش بهتر است صبح قبل از خوردن غذا انجام شود.گاهي اگر به سل مظنون باشند و خلط به دست نيايد،از شيره معده استفاده مي شود(زيرا بيمار خلط خود را مي بلعد).در صورت عدم خلط و سرفه مي توان حلق را با سواپ تحريك نمود.بيمار صبح بايد دهان خود را بشويد،خلط در ظرف استريل(براي كشت) جمع اوري شود.از ريختن بزاق به داخل ظرف خودداري شود ،خلط را هر چه زودتر بايد به ازمايشگاه داد تا سرعا ازمايش هاي لازم بر روي ان انجام شود.
ازمايش ماكروسكوپي خلط:مقدار خلط در اسم برونشيك برونشيت حاد،ابتداي ذات الريه،كم است.برونشيكتازي Bronchiectasis،ابسه هاي ريه،ادم گانگرن مقدار ان زياد است.
بو:در گانگرن ريوي و تومور هاي نكروزي متعفن است.در برونشيكتازي،سل حفره اي نا مطبوع است.
رنگ:رنگ بستگي به نوع عارضه دارد،اگر بي رنگ باشد ممكن است فقط از موكوس باشد،رنگ سبز ممكن است در اثر پزودوموناس باشد،زرد مايل به سفيد نشانه چرك و لوكوسيت هاي پولي نوكلئو است.در ابتداي ذات الريه رنگ ان اجري و در اواخر بيماري،خرمائي است.در پرخوني قلب قهوه اي رنگ و در سل ريه گاهي رگه هاي خون ديده مي شود.
قوام:در اسم و برونشيت موكوئيد،در ادم ريه،سروز ياكفي،در برونشيكتازي،سل موكوپرولان مي باشد.قطعات ديتريش Dittrich’s plugs از ناي و نايچه در برونشيكتازي،برونشيت مزمن و اسم برونشيك،اين قطعات ايجاد مي شود.ممكن است در انسان سالم هم باشد.
مارپيچ كورشمن curschmann رشته هاي موكوئيد و پيچيده و مارپيچ بوده كه در اسم برونشيك ديده مي شوند،معمولا همراه با ائوزينوفيل بوده و گاهي كريستال هاي شاركوت-ليدن charcot-leyden هم ديده مي شود.سيلندر هاي نايچه اي بندرت ديده مي شود يا سنگ هاي برونشي
سنگهاي ريوي pneumolith قطعات كلسيفه از بافت سلول يا قطعات خارجي كلسيفه مي باشند.
اجسام خارجي:گاهي اجسام خارجي در خلط ديده مي شود بخصوص در بچه ها كه اشياء را در دهان گذاشته و در ريه انها مي افتد از همه بيشتر در اطفال هسته گيلاس،دكمه مي باشد.در افراد بزرگتر معمولا قطعات غذايي است.انگلها گاهي در مسير چرخش خود از ريه عبور مي كنند و گاهي خود انگل در ريه ملاحضه مي شود و لارو انگل در ريه وجود دارد.
الياف الستيك گاهي از ديواره الوئل ها و نايچه ها كنده و وارد خلط مي شود.
كريستال هاي شاركوت ليدن كه اغلب نيزه اي و نوك تيز و بي رنگ است در اثر تجزيه ائوزينوفيل به وجود مي ايند در اسم ملاحضه مي شود.
گلبول هاي ميلين Myelin شبه بلاستوميست بوده و گاهي قطرات چربي در خلط ظاهر مي گردد كه ارزش تشخيصي ندارد.
سلول هاي بزرگ تك هسته اي همراه با پيگمانهاي قهوه اي خون در پر خوني قلب،انفاركتوس ريه و بطور موقت در خونريزي ريه،داخل خلط مي شود.
مخمر ها:در طي درمان با انتي بيوتيك ها تعداد زيادي در خلط ممكن است ديده شود.
قارچ هاي بيماريزا:عبارتند از كانديدا البيكنس candida albicanse،كوكسيديئويدوميكوزو coccidioidomycosis ،كريپتوكوكوس نئوفرمنس Cryptococcus neoformance،ژئوتريكم geotricum،اكينوميسس(دانه هاي گوگرد)
سلول هاي سرطاني:براي ان از خلط گسترش تهيه و با روش پاپ نيكولايد رنگ اميزي مي نمايند.
ويروس هايي همچون انفلوانزا،اوريون نيز امكان پيدايش را در خلط دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.