خوابیدن روی شکم در دوران بارداری

در ایران اصطلاح غلطی برای خوابیدن زن حامله وجود دارد که اصلا جنبه علمی ندارد زیرا جنین در کیسه آب به شکل آزاد و معلق قرار دارد و مرتبا در حال جابجا شدن است،بنابراین خوابیدن روی شکم مانعی در حاملگی تلقی نمی شود مگر اینکه مادر راخت نباشد و اگر جنین حرکات تندتر یا کندتری پیدا کرد باید اجتناب شود ولی بهترین حالت خوابیدن در نیمه دوم به پهلوی چپ است که از سایر وضعیت ها سالم تر است.

روی شکم خوابیدن زن