خون در ادرار

  • تست خون مثبت در نوارهای ادراری نیاز به ارزیابی بیشتری دارد و می‌تواند بیانگر هماچوری، هموگلوبینوری و یا میوگلوبینوری ‏باشد. جهت تمایز این سه حالت از یکدیگر، باید آزمایش میکروسکوپی ادرار را انجام داد.
  • هماچوری زمانی اتفاق می‏افتد که تعداد RBC/hpf بیش از 3 باشد.
  • حساسیت نوارهای ادراری در تعیین هماچوری 95-80‏% و ویژگی آن‏ها، 99-95‏% می‏باشد.
  • اگر نتیجه آزمایش خون در نوارهای ادراری مثبت بود و در بررسی میکروسکوپی هیچ‏گونه گلبول قرمزی رؤیت نشد، پزشک باید به وجود هموگلوبینوری، میوگلوبینوری و یا لیز گلبول‏های قرمز در ادرار شک نماید.
  • احتمال لیز گلبول‏های قرمز در ادرار رقیق یا ادرار بسیار قلیایی بیشتر است.
  • جدول ذیل اطلاعاتی را در جهت کمک به تمایز میوگلوبینوری و هموگلوبینوری از هماچوری ارائه می‏نماید:
تمایز بین هماچوری، هموگلوبینوری و میوگلوبینوری
 معرف نواریRBC ادرارمایع رویی سرمLDHبیلی‏روبینCK*
هماچوری++شفافNNN
هموگلوبینوری+صورتیN
میوگلوبینوری+شفافNN
CK*= کراتین کیناز

*توجه داشته باشید که در بیماران زیر 40 سال که علائمی ندارند وجود بدخیمی یا علل مهم اورولوژیک خیلی محتمل نیست بخصوص در مواردی که ریسک فاکتورهای بدخیمی از قبیل سابقه بدخیمی، سیگار کشیدن، تماس شغلی با بنزن و آمین‌های آروماتیک وجود نداشته باشد.
**ارزیابی ارولوژیک هماچوری می‌تواند شامل پیلوگرافی، اولتراسوند، سی‌تی‌اسکن و سیتولوژی ادرار باشد.