داروهایی كه مصرف آنها در زمان شیردهی با دوز معمول بی خطر است

دارو

  هشدار: قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک خود مشورت کنید

هر چند مصرف بسیاری از داروها در دوران شیردهی بی خطر است ولی تقریباً تمامی داروها به درجاتی وارد شیر مادر شده و بعضی از آنها بر روی تولید شیر نیز تأثیر دارند. برای اطمینان، همیشه در مورد دارویی كه قصد مصرف آن را دارید، حتی داروهایی نظیر استامینوفن كه نیاز به نسخه ندارند، نظر پزشك را جویا شوید. در جداول زیر میزان خطر مصرف داروهای مختلف در زمان شیر دهی آورده شده است.

داروهایی كه مصرف آنها با دوز معمول بی خطر است

داروهایی كه مصرف آنها در زمان شیردهی با دوز معمول بی خطر است

نام ژنریكنام تجارتیكاربرد
استامینوفنتایلینول (Tylenol)ضد درد
آنتی اسیدهاMaalox, Mylantaدرمان زخم معده
بوپیواكائین (Bupivacaine)Marcaineبی حسی موضعی
كافئینقهوه، نوشابه های گازدارمحرك
سفالوسپورین هاKeflex, Ceclor, Ceftin, Omnicef, Supraxآنتی بیوتیك برای درمان عفونت های ریوی، گوش، پوستی، دستگاه ادراری، گلو و استخوان
كلوتریمازولLotrimin, Mycelexدرمان عفونت های مخمری و قارچی
داروهای ضد بارداری (حاوی فقط پروژستین)Micronor, Norplant, Depo-Proveraضد بارداری
كورتیكواستروئیدها (كورتون)پردنیزوندرمان التهاب مفاصل و مشكلات دیگر
اسپری های ضد احتقال بینی (decongestant)Afrinضد احتقان و گرفتگی بینی
دیگوكسینLanoxinمشكلات قلبی
اریترومایسینE-Mycin, Erythrocinآنتی بیوتیك برای عفونت های پوستی و تنفسی
فكسوفنادین (Fexofenadine)Allegraضد حساسیت
فلوكونازول (Fluconazole)Diflucanضد عفونت های مخمری
هپارینضد انعقاد
ایبوپروفنMotrin, Advilضد درد
داروهای استنشاقی، داروهای متسع كننده برونش و كورتیكواستروئیدهاAlbuterol, Vancerilضد آسم
انسولیندیابت: دوز لازم ممكن است در دوران شیردهی تا 25% كاهش داده شود
لابتالول (Labetalol)Normodyne, Trandateفشار خون
داروهای ملین، نرم كننده های مدفوعMetamucil, Colaceدرمان یبوست
لیدوكائینگزیلوكائینبیحسی موضعی
لوراتادین (Loratadine)Claritinضد حساسیت، آنتی هستامین
هپارین های با وزن مولكولی پایین (انوگزاپارین، دالتپارین، تینزاپاراین)Lovenox, Fragmin, Innohepضد انعقاد
سولفات منیزیمدرمان پره اكلامپسی و اكلامپسی (مسمومیت حاملگی)
متیل دوپاآلدومت (Aldomet)ضد فشار خون
متیل ارگونوین (Methylergonivine)مترژینپیشگیری یا كنترل خونریزی بعد از زایمان
متوپرولولLopressorضد فشار خون
میكونازولMonistat 3درمان عفونتهای مخمری
پنی سیلین هاآموكسی سیلین، پنی سیلین VKضد عفونت های باكتریایی (آنتی بیوتیك)
پروپرانولولایندرالضد فشار خون و مشكلات قلبی
تئوفیلینTheo-Durدرمان آسم و برونشیت
داروهای تیروئیدSynthroidدرمان بیماری های تیروئید
واكسن ها (همه)
وانكومایسینVancocin, Vancoledآنتی بیوتیك
وارفارینكومادینضد انعقاد

داروهایی كه مصرف آنها احتمالاً بی خطر است

در مورد تاٍر این داروها بر نوزاد شیرخوار اطلاعات كمی در دسترس است ولی در صورتیكه تأثیر داشته باشند خفیف است. در بعضی موارد نادر شیرخوار ممكن است واكنش آلرژیك بروز دهد.

داروهایی كه مصرف آنها در زمان شیردهی احتمالاً بی خطر است

نام ژنریكنام تجارتیكاربرد
مهار كننده های ACEانالاپریل (Vasotec)، بنازپریل(Benazepril OR Lotensin)درمان فشار خون
آسیكلوویر و والاسیكلوویرZovirax, Valtrexضد ویروس تبخال
داروهای آنتی كولینرژیكPro-Banthineدرمان اسپاسم های روده ای و كیسه صفرا؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر شود
داروهای ضد تشنجDepakote, Dilantin, Tegretolاز مصرف ethosuximide، فنوباربیتال و پیریمیدون خودداری كنید
آنتی هیستامین هابنادریل، كلر-تریمتونممكن است سبب كاهش تولید شیر و گیجی شیرخوار شود
دارو های ضد سلINHدرمان سل
آزاتیوپرینایموران (Imuran)سركوب دستگاه ایمنی بعد از پیوند اعضاء
باربیتورات ها (غیر از فنوباربیتال)Fiorinal, Fioricetبرای خواب آلود كردن و سردرد های تنشی
ضد احتقان های (دكونژستانت) خوراكیSudafed, Entex PSEدرمان احتقان بینی بر اثر سرما خوردگی یا حساسیت؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر شود
ارگونوین (كوتاه مدت)درمان خونریزی رحم؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر شود
فلوكونازولDiflucanضد قارچ
گادولینیومMagnevist, Omniscanعكسبرداری MRI
هالوپریدولهالدولدرمان اختلالات روانی
مهار كننده های هیستامین H2سایمتیدین (Tagemet)، رانیتیدین (Zantac)، نیزاتادین (Axid)، و فاموتیدین (Pepcid)درمان زخم معده
لورازپامAtivanدرمان اضطراب
متی مازولTapazoleدرمان پركاری تیروئید؛ زیر 20 میلی گرم در روز احتمالاً بی خطر است
متوكلوپرامیدReglan,Plasilضد تهوع
ناپروكسن (Naproxen)Naprosyn, Anaprox, Aleveضد درد؛ در شیرخوار بالای 1 ماه مشكلی ندارد
اگزازپامSeraxدرمان اضطراب
پاروكستین (Paroxetine)Paxilدرمان افسردگی
فنوتیازین هاCompazine, Stelazine, Thorazine
پروپیل تیو اوراسیل (Propylthiouracil – PUT)درمان پركاری تیروئید
كینیدیندرمان نامنظمی های ضربان قلب
سرترالینZoloftدرمان افسردگی
اسپیرونولاكتونAldactone, Aldactazideدرمان فشار خون
سولفیسوكسازولGantrisinعفونت های دستگاه ادراری
سوماتریپتانImitrexدرمان میگرن
تتراسیكلین ها (زیر 14 روز)تتراسیكلین، داكسی سیكلیندرمان جوش های صورت و عفونت های دستگاه ادراری
داروهای مدر تیازیدیHydroDiuril, Esidrixدرمان فشار خون و ادم
داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (آمی تریپتیلین، ایمی پرامین، نورتریپتیلین)Elavil, Tofranil, Pamelorدرمان افسردگی
وراپامیلCalan, Isoptin, Verelanدرمان فشار خون

داروهایی كه مصرف آنها احتمالاً خطرناك است

از مصرف این داروها باید خودداری كرد و یا با احتیاط مصرف كرد بویژه اگر مادر به نوزاد تازه متولد شده و یا نارس شیر می دهد.

داروهایی كه مصرف آنها در زمان شیردهی احتمالاً خطرناك است

نام ژنریكنام تجارتیكاربرد
اسبوتولول (Acebutolol)Sectralدرمان فشار خون و نامنظمی های ضربان قلب
آتنولولTenorminدرمان فشار خون و نامنظمی های ضربان قلب
آنتی هیستامین دكونژستانتContac, Dimetappدرمان سرما خوردگی و حساسیت؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر گردد
بنزودیازپین ها (دیازپام)لیبریوم با اثر طولانی مدت، والیوم، Dalmaneدرمان اضطراب و بی خوابی (لورازپام و اگزازپام ترجیح دارند)
كلرتالیدونHygroton, Thalidoneداروهای افزایش دهنده ادرار كه در درمان فشار خون استفاده می شوند؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر گردد
سیتالوپرامCelexaضد افسردگی؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر گردد
كلیندامایسینCleocinدرمان عفونت های شكمی یا مهبلی
كلونیدینCatepresدرمان فشار خون بالا؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر گردد
داروهای ضد بارداری (حاوی استروژن)Ortho-Novum, Lo-Ovral, Loestrinضد بارداری؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر گردد
داكسپینSinequanضد افسردگی
ارگوتامینCafergotدرمان میگرن
اتوساكسیماید (Ethosuximide)Zorontinدرمان صرع
فلوكستینProzac, Serafemضد افسردگی
مواد حاجب ید داررادیوگرافی كلیه؛ شیردهی باید موقتاً قطع شود
LindaneKwellدرمان شپش و گال
لیتیومLithobidدرمان بیماری دو قطبی (از بیماری های روانی)
مترونیدازولFlagylآنتی بیوتیك – درمان بعضی عفونت های روده ای و دستگاه تناسلی
نادولولCorgardدرمان فشار خون و مشكلات قلبی
ناركوتیك هاTylenol#3, Vicodinضد درد (حداكثر 1 قرص هر 4 ساعت)
نیتروفورانتوئینMacrobidدرمان عفونت های ادراری (بعد از یك ماهگی بی خطر تر است)
فنوباربیتال با دوز ضد تشنجدرمان تشنج
پیروكسیكامFeldeneدرمان التهاب و درد مفاصل
آنتی باكتریال های كینولونCipro و Levaquin توصیه نمی شود؛ Noroxin ارجح استدرمان عفونت های ادراری و سوزاك
رزرپیندرمان فشار خون
سوتالولBetapaceدرمان بیماری های قلبی
داروهای مدر تیازیدی، با اثر طولانی مدت یا با دوز بالاAquatensin, Enduron, Lozol, Reneseدرمان فشار خون و ادم
VenlafaxineEffexorدرمان افسردگی

داروهایی كه مصرف آنها ممنوع است

مصرف این داروها در زمان شیردهی ممنوع است و در صورتیكه به هر دلیل مصرف آنها ضروری باشد بسته به مدت مصرف دارو شیردهی باید بطور موقتی یا دائمی قطع شود.

داروهایی كه مصرف آنها در زمان شیردهی ممنوع است

نام ژنریكنام تجارتیكاربرد
آمانتادینSymmetrelدرمان سرماخوردگی یا بیماری پاركینسون؛ ممكن است سبب كاهش تولید شیر شود
آمیدورانCordaroneدرمان بیماری های قلبی
داروهای ضد سرطان
كوكائین
كلوزاپینClozarilدرمان اسكیزوفرنی
نمك های طلاMyochrysineدرمان التهاب مفاصل
یدBetadineشستشوی مهبل
داروهای پایین آوردنده چربی خونBaycol, Lescol, Lipitor, Lopid, Mevacor, Pravacor, Zocorدرمان چربی خون
متامیزول (دیپیرون)ضد درد/ضد البهاب
سالیسیلات ها با دوز بالاآسپیریندرمان التهاب مفاصل

منبع:نی نی سایت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.