داروهای مورد استفاده در زایمان

روشهاي داروئي
تجويز سيستميك داروها
از داروهاي آرامبخش وناركوتيكها در مرحله اول و دوم زايمان به كار مي رود كه باعث كاهش اضطراب بيمار شده وتهوع و استفراغ را كاهش مي دهد اين داروها خواب آور بوده و ذر مراحل اول زايمان مفيد هستند وميتوانند شامل (باربيتوراتها  و فنوتيازينها و بنزوديازپينها و اپيوئيدها ومرفين و…باشدكه هر يك عوارض خواص خود را دارد و گاه بر روي جنين نيز ممكن است عارضه داشته باشد.
داروهاي استنشاقي
به كار بردن غلظتهاي كم داروهاي بيهوشي تبخيري و گازهاي بيهوشي مانند n2o متوكسيفلوران وانفلوران است كه ابتدا در ساعات اول زايمان پتيذين تجويز و سپس n2o متوكسي فلوران يا انفلوران توسط بيمار استفاده شده و بعذ از انفيلتراسيون موضعي پرنيه در مرحله دوم زايمان تكميل ميگردد

کاهش درد زایمان

آنالرژي رژيونال(ناحيه اي)
روشهاي رژيونال بيدردي كامل ايجاد كرده ولي امكان بيداري كامل مادر و شركت وي در امر زايمان را فراهم ميسازد و در مقايسه با ساير روشهاي داروئي احتمال دپرسيون جنين ناشي از دارو و آسپيراسيون مادر كمتر  است
انواع آنالرژي رژيونال
بي حسي اسپاينال واپيدورال كمري وكودال و پاراسرويكال وپودندال است كه هر تكنيك كاربرد خاص خود را داشته و مي تواند براي بي حس كردن تمام يا قسمتي از عصب به كار رود قبل از انجام هر يك از اين روشها يك راه وريدي مطمئن و امكانات ووسايل لازم براي پيشگيري از عوارض بايد در دسترس باشد
روش اپيدورال كمري
در اين روش ماده يا مواد لازم در فضاي اپيدورال در پوزيشن خاص در موارد زير قابل استفاده است
–    درد  مادر شديد و مرحله اول زايمان طولاني شده است
–    بيماران هيپرتانسيو وپره اكلامپسي كه اختلال انعقادي ندارند
–    در حاملگي هاي چند قلو
–    مرگ داخل رحمي
–    مادران مبتلا به بيماريهاي ريوي
–    جنين هاي نارس
عوارضي كه اين روش دارد
احتباس ادرارو لرز ودرد پشت و آسيب هاي موفت ودائم عصبي هيپوتانسيون وعدم بيدردي كامل
روش اسپانيال
ايجاد بي حسي از تزريق داروهاي لازم در فضاي ساب اراكنوئيد اين روش در مرحله دوم زايمان بالا فاصله قبل از تولد بچه انجام ميشود
عوارض اين روش شامل
هيپوتانسيون وبرادي كاردي و سردرد وتهوع واحتباس ادراري پشت درد واثرات نورولوژيك ميباشد
اين روش با روش اپيدورال هم به صورت توام استفاده مي شود
روش كودال
زماني كه زايمان به خوبي شروع شده باشد با روش خاص مواد را در كانال كودال تزريق مي كنند كه معايب زيادي دارد:
–    دشواري تكنيك
–    دشواري تميز نگهداري محل
–    احتمال چرخش غير طبيعي سر جنين
–    بروز واكنشهاي توكسيك به علت جذب عروقي دارو
–    احتمال تزريق دارو به سر جنين
–    نزديكي به ركتوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.