داروی آسيكلووير

آسيكلووير Aciclovir

اشكال دارويي Topical Cream: 5%

موارد و مقدار مصرف :
درمان تبخال اوليه تناسلي ناشي ازهرپس سيمپلكس ويروس، درمان عفونتهاي اوليه وعودكننده غيرمخاطره آميز و تبخال ساده جلدي– مخاطي دربيماراني كه دچار ضعف ايمني هستند
بزرگسالان و كودكان: مقداركافي از كرم را به طوريكه روي ناحيه ضايعه ديده را بپوشاند هر سه ساعت يكبار، شش بار در روز و به مدت هفت روز استفاده شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت مفوط به دارو منع مصرف دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
با توجه به اينكه مقدارمصرف روزانه اين دارو كم است، ترشح مقاديرقابل توجه اين دارو درشير پس از مصرف موضعي بعيد به نظر مي رسد.
عوارض جانبي :
كراتيت سطحي، سوزش يا گزش، خارش و بثورات جلدي.
توصيه ها :
دوره درمان را كامل كنيد.
درصورت عدم بهبودي پس ازيك هفته مصرف به پزشك مراجعه كنيد.
از منجمد كردن پماد جلوگيري شود.
در صورت بروز علائم حساسيت از ادامه مصرف دارو خودداري كنيد.