داروی اريترومايسين

اريترومايسين Erythromycin (Ophthalmic)

اشكال دارويي Ophth. Oint: 0.5%

موارد و مقدار مصرف :
درمان عفونتهاي باكتريال سطحي چشم نظيركنژكتيويت، كراتيت، تراخم و عفونتهاي كلاميدياي چشم
بزرگسالان وكودكان: يك لايه نازك به اندازه cm1 از پماد اريترومايسين را تا حداكثر 6 مرتبه در روز بر روي ملتحمه قرار دهيد.
پيشگيري كنژكتيويت نوزادي ناشي ازكلاميديا تراكوماتيس ويا نايسيريا گونوره
cm1-5/0 از پماد را پس از زايمان بر روي ملتحمه هر چشم قرار دهيد.
تجويز دارو به صورت تك دوز است.
موارد منع مصرف و احتياط :
حسايت مفرط به هر يك از اجزا تشكيل دهنده دارو، آبله، آبله مرغان، عفونت ميكوباكتريال و بيماريهاي قارچي چشم، جذب سيستميك قابل توجه و تداوم سوزش چشم وآبريزش از موارد منع يا قطع مصرف دارو هستند.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. طي دوران بارداري و شيردهي بايد با احتياط و تنها در صورت لزوم استفاده شود.
تداخلات مهم :
مورد خاصي گزارش نشده است.
عوارض جانبي :
عوارض حساسيتي شامل: التهاب گذرا، خارش، التهاب، ادم آنژيونورتيك، كهير و درماتيت وزيكولار و ماكولوپاپولار.
توصيه ها :
به جز در عفونتهاي سطحي بايد از آنتي بيوتيكهاي سيستميك همراه آنتي بيوتيكهاي موضعي استفاده شود.
پس از مصرف پماد چشمي تاري ديد ايجاد مي شود.
از تماس نوك لوله پماد و يا قطره با چشم، انگشتان و يا هر سطح ديگري اجتناب كنيد.
استفاده از پمادهاي چشمي ممكن است بهبود زخم هاي اپي تليال قرنيه را به تاخير بياندازد.
شرايط نگهداري :
در دماي30-15 سانتيگراد نگهداري شده واز يخ زدگي محافظت شود.

 
اريترومايسين     Erythromycin (Topical)

اشكال دارويي     Topical Gel: 2%

موارد و مقدار مصرف :
درمان آكنه ولگاريس
بزرگسالان و كودكان: صبح وشب (2 بار در روز) ژل اريترومايسين برروي ضايعات پوستي ماليده ميشود. بهبودي ضايعات ممكن است طي 4-3 هفته مشاهده شود ولي درمان بايد 12- 8 هفته ادامه پيدا كند.
توجه: اريترومايسين موضعي ممكن است دردرمان آكنه درجهII  وIII كه داراي ضايعات پاپول و پوسچول است موثر باشد ولي اين دارو به اندازه آنتي بيوتيكهاي سيستميك دردرمان آكنه موثر نيست.
موارد منع مصرف و احتياط :
ژل موضعي اريترومايسين را همراه كليندامايسين تجويز نكنيد زيرا اثر يكديگر را از بين مي برند.
روي نواحي زخمي يا سوختگي با احتياط مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد.
عوارض جانبي :
با مصرف فرم موضعي مواردي از خشكي پوست، خارش، پوسته ريزي و احساس سوختگي      مشاهده شده است.
توصيه ها :
مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيكهاي موضعي احتمال بروز عفونت ثانويه مقاوم به دارو به ويژه قارچ ها را افزايش مي دهد. در صورتيكه پس از 6 تا 8 هفته بهبودي مشاهده نشد، درمان را قطع و روش ديگري انتخاب كنيد.
در صورت بروز بثورات جلدي با پزشك تماس بگيريد.