داروی تتراسايكلين

تتراسايكلين       Tetracycline HCI (Ophthalmic)

اشكال دارويي     Ophth. Oint: 7%

موارد و مقدار مصرف :
عفونتهاي سطحي چشم ناشي از باكتري
بزرگسالان و كودكان: حدود cm1 از پماد هر 2 تا 4 ساعت بر روي ملتحمه قرار داده مي شود.
تراخم ناشي از كلاميديا
بزرگسالان و كودكان: به عنوان داروي كمكي همراه با داروهاي سيستميك هر 2 تا 4 ساعت بر روي ملتحمه ماليده مي شود و براي مدت 1 تا 2 ماه ادامه مي يابد.
پيشگيري از كنژكتيويت نوزادي
حدود cm1 از پماد به صورت تك دوز بر روي ملتحمه قرار داده مي شود.
توجه: به نوزاداني كه از مادران مبتلا به گونوره متولد شده اند علاوه بر پماد تتراسايكلين، تك دوز پني سيلين G پتاسيم به ميزان 50 هزار واحد به صورت عضلاني يا وريدي تزريق مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به تتراسايكلين منع مصرف دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
تاري موقت ديد و خارش از عوارض جانبي اين دارو است.
توصيه ها :
دست ها را قبل و پس از استفاده از دارو بشوئيد.
از تماس نوك لوله پماد با چشم يا اطراف آن بپرهيزيد.
در صورت تداوم علائم حساسيت و خارش و لرزش پلك و چشم ها مصرف دارو را قطع كنيد.

تتراسايكلين       Tetracycline HCI (Topical)

اشكال دارويي     Topical Oint: 3%

موارد و مقدار مصرف :
آكنه ولگاريس و عفونتهاي پوستي ناشي از ارگانيسم هاي حساس
بزرگسالان و كودكان: 1 يا 2 بار در روز بر روي ناحيه مبتلا ماليده مي شود.
توجه: پاسخ به درمان معمولاً بعد از 4 تا 8 هفته مشاهده مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو نبايد مصرف شود. در كودكان با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در دوران بارداري و شيردهي بايد با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي :
بروز حساسيت پوستي و يا مقاومت به درمان ممكن است ايجاد شود.
توصيه ها :
تتراسايكلين موضعي نبايد با چشم، بيني يا دهان تماس پيدا كند و اين دارو مي تواند باعث رنگي شدن لباس شود. محل مورد نظر ابتدا بايد توسط آب و صابون شسته شده، خشك شود و سپس از اين پماد استفاده گردد مگر اينكه دستور پزشك چيز ديگري باشد.
اگر بعد از استفاده موضعي از اين دارو بيمار دچار احساس لرزش شديد شد و يا اين لرزش ادامه پيدا كرد بايد به پزشك اطلاع داد.
شرايط نگهداري :
در محل خشك و خنك نگهداري شود.