داروی تريامسينولون ان – ان

تريامسينولون ان – ان    Triamcinolone N-N

اشكال دارويي     Top.Oint:(Triamcinolone 1mg+Neomycin 2.5mg+Nystatin 100000U)/g

موارد و مقدار مصرف :
كانديدياز، التهاب پوست همراه با عفونت كانديديايي و باكتريايي
بزرگسالان و كودكان: 2 تا 3 بار در روز به صورت موضعي استفاده مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به هر يك از اجزاء اين دارو نبايد استفاده شود.
بيش از 1 گرم در روز به ويژه در نواحي ادراري نبايد استفاده شود.
در صورت وجود عفونتهاي قارچي پوست (به جز كانديديا) با احتياط تجويز شود.
مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به عيب كار كليه و يا همراه با ساير داروهاي سيستميك سمي براي كليه خطر بروز عوارض مربوط به كليه يا گوش را افزايش مي دهد.
مصرف اين دارو در كودكان به دليل فعاليت غده فوق كليوي و تاخير در رشد بايد با احتياط باشد .
مصرف در بارداري و شيردهي :
احتمال بروز ناهنجاريهاي به دنبال جذب سيستميك دارو وجود دارد و بايد با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
واكنشهاي حساسيتي، تاول، سوزش، خارش، پوسته پوسته شدن و قرمزي پوست.
توصيه ها :
از مصرف اين دارو در چشم و اطراف آن خودداري شود.
بدون اجازه پزشك از پانسمان استفاده نشود.
اگر پس از يك هفته پيشرفتي در بهبود حاصل نشد به پزشك مراجعه شود.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.