داروی سولفاستامايد

سولفاستامايد    Sulfacetamide (Ophthalmic)

اشكال دارويي     Steryle Eye Drops: 10% , 20%

موارد و مقدار مصرف :
عفونت سطحي چشم ناشي از ارگانيسم هاي حساس، درمان تراخم و ساير عفونتهاي كلاميديايي
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از2 ماه: 1 تا 2 قطره هر 1 تا 3 ساعت در طول روز و با فواصل بيشتر در شب در چشم مبتلا چكانده مي شود.
توجه: در درمان عفونتهاي كلاميديايي نظير تراخم 2 قطره هر2ساعت به همراه سولفوناميدهاي سيستميك تجويز مي گردد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت مفرط نسبت به سولفوناميدها، كراتيت اپي تليايي هرپس سيمپلكس، آبله، آبله مرغان، بيماريهاي ويروسي قرنيه و ملتحمه و عفونت قارچي چشم منع مصرف دارد.
در بيماراني كه دچار خشكي شديد چشم هستند با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان با جنتامايسين چشمي، با جنتامايسين چشمي، تتراكائين ممكن است اثر ضد باكتريايي سولفاستاميد را كاهش دهد.
تركيبات نقره با اين دارو ناسازگاري دارد.
عوارض جانبي :
تحريك موضعي، خارش، ادم دور چشم، سوزش، قرمزي و درد ممكن است ايجاد گردد.
توصيه ها :
نوك قطره چكان نبايد با چشم يا هر جاي ديگري تماس پيدا كند.
در صورتيكه پس از چند روز علائم بهبودي حاصل نشد و يا درد، خارش و تورم چشم براي بيش از 48 ساعت باقي ماند بايد به پزشك مشورت كرد.
مصرف اين دارو در اطفال توصيه نمي شود.
شرايط نگهداري :
در پوشش در بسته، دور از نور و در دماي 8 تا 15 درجه سانتيگراد نگهداري شود. از محلول تيره شده و يا تغيير رنگ داده استفاده نگردد.