داروی كتوكونازول

كتوكونازول      Ketoconazole
اشكال دارويي     Topical Cream: 2%
موارد و مقدار مصرف :
كرم 2% كتوكونازول به صورت موضعي براي عفونتهاي پوستي كانديديايي يا درماتوفيتي مانند   تينه آ بدن يا نواحي چين دار به كار مي رود
بزرگسالان: كرم يا محلول 2%  يك يا دو بار در روز به محل مبتلا و پوست نواحي اطراف آن ماليده شود. درمان بايد تا حداقل چند روز پس از ناپديد شدن علائم ادامه يابد. درمورد تينه آ بدن و نواحي چين دار و عفونتهاي كانديديايي بهتراست درمان تا 2 هفته ادامه داده شود.
اگر پس ازگذشت دوره درمان هيچگونه بهبودي مشاهده نشده بايد در تشخيص بيمار تجديد نظر شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت حساسيت مفرط به دارو استفاده نشود.
بي خطر بودن مصرف اين دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
دربارة تاثيرهاي احتمالي مصرف كتوكونازول موضعي طي دوره بارداري و شيردهي مطالعات كافي انجام نشده است و بايد با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
تحريك شديد، واكنشهاي حساسيتي دردناك، احساس سوزش و خارش.
توصيه ها :
كرم كتوكونازول نبايد نزديك چشم استفاده شود.
مصرف طولاني مدت كتوكونازول موضعي ممكن است موجب بروز حساسيت در پوست شود.
در صورت بروز واكنشهاي حساسيتي مصرف دارو بايد قطع شود.
شرايط نگهداري :
دردماي اتاق و دور از نور نگهداري شود.