داروی كروتاميتون

كروتاميتون     Crotamiton
اشكال دارويي     Topical Cream: 10%

موارد و مقدار مصرف :
جرب (گال)
بزرگسالان: بعد ازحمام گرفتن وخشك كردن كامل پوست مقدار كافي از كرم بر روي سطح بدن از قسمت چانه به پايين ماليده مي شود به ويژه در نواحي چين دار بدن.
مصرف دارو پس از 24 ساعت تكرار مي شود و سپس بعد از 48 ساعت از آخرين مصرف دارو سطح پوست با حمام گرفتن تميز مي گردد. در صورت نياز مي توان يك هفته بعد اين درمان را تكرار كرد.
خارش
مقدار مورد نياز از كرم بر روي محل مبتلا ماليده و به آرامي ماساژ داده مي شود تا كاملاً جذب گردد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو و يا وجود پوست شديداً ملتهب و مجروح و داراي درماتيت مترشحه نبايد تجويز شود.
مصرف بي ضرر دارو براي كودكان ثابت نشده است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
تحريك پوستي و واكنشهاي حساسيتي ممكن است ايجاد شود.
توصيه ها :
از تماس دارو با چشم ها اجتناب كنيد.
در صورت بروز حساسيت و تحريك شديد پوستي بايد مصرف دارو قطع شده و محل مذكور با آب و صابون شسته شود.
قبل از استفاده از اين دارو بايد پوست كاملاً شود.
توصيه مي شود كه تمام افراد خانواده تحت درمان قرار بگيرند تا احتمال آلودگي مجدد كاهش يابد.
ملحفه ها، حوله و لباس هاي زير بيمار بايد با آب داغ شسته و اطو شوند.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درصد سانتيگراد و دور از يخ زدگي نگهداري شود.

نظرات بسته شده است.