داروی كلريد پتاسيم

كلريد پتاسيم     Potassium Chloride
اشكال دارويي     For Infu:
موارد و مقدار مصرف :
بزرگسالان: بر اساس نياز هر فرد تا حداكثر meq400 در روز (meq/kg3) به صورت انفوزيون وريدي تجويز مي شود. به اين صورت كه ابتدا meq60-40 انفوزيون مي گردد و سپس سطح سرمي پتاسيم و ECG(الكتروكارديوگرام) بيمار تعيين و كنترل ميشود، اگر پتاسيم سرم ? meq/lit5/2 باشد تا حداكثر meq200 پتاسيم در روز با سرعت حداكثر meq10 در ساعت تزريق مي شود و اگر پتاسيم سرم meq/lit >2 باشد و تغييراتي درECG هم مشاهده شود، بيمار نياز به درمان اورژانس دارد و بدين منظور تا حداكثر meq400 در روز به صورت وريدي انفوزيون مي گردد.
كودكان: براي درمان هيپوكالمي در شرايط بحارني نظير بروز آريتمي، meq/kg1-5/0 تجويز مي شود و حداكثر سرعت انفوزيون وريدي meq1 در ساعت است و تا meq/kg3 در روز مي توان تجويز كرد.
توجه: جهت پيشگيري از بروز هيپوكالمي مقدار دارو با توجه به نياز هر بيمار تعيين مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود بيماريهايي كه سطح پتاسيم سرم را بالا مي برند. نارسايي كليوي و حالتهايي كه باعث احتباس پتاسيم مي شود، كم ادراري، ازتمي، بي ادراري، واكنشهاي شديد هموليتيك، بيماري آديسون، فلج دوره اي فاميلي، دهيدراتاسيون شديد، كرامپ هاي گرمايي ممنوعيت مصرف دارد.
در مبتلايان به بيماريهاي قلبي با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. بي خطر بودن مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان تركيبات پتاسيم با داروهاي انالاپريل، كاپتوپريل، مدرهاي نگهدارنده پتاسيم، نمكهاي حاوي پتاسيم و ديجيتال تداخل دارد.
عوارض جانبي :
شايع ترين: آريتمي، اشكال در تنفس، اضطراب، شعف و احساس سنگيني در پاها.
توصيه ها :
در دوران پس از جراحي تا قبل از تثبيت جريان ادرار نبايد پتاسيم تجويز شود.
پتاسيم بايد به صورت انفوزيون آهسته وريدي تجويز شود و از تزريق سريع وريدي و همچنين داخل عضلاني آن بپرهيزيد.
در طي درمان بايد PH ,ECG و سطح سرمي پتاسيم اندازه گيري شود.
بيمار بايد هر گونه سرگيجه، ضربان نامنظم قلب، كرختي پاها و انگشتان، كوتاه شدن تنفس، اضطراب و ضعف و خستگي را به پزشك گزارش دهد.
شرايط نگهداري :
در دماي كمتر از 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.