داروی گامابنزن (ليندان)

گامابنزن (ليندان)     Lindane [Gamma Benzene Hexachloride]
اشكال دارويي     Lotion: 1%
موارد و مقدار مصرف :
گال
بزرگسالان و كودكان: لايه نازكي از لوسيون 1 درصد ليندان از گردن به پايين بر روي بدن ماليده مي شود كه در كودكان 6 تا 8 ساعت ودر بزرگسالان 8 تا 12 ساعت بعد بايد شسته گردد.
در صورت ضرورت مي توان 7 روز بعد اين كار را تكرار كرد.
توجه: براي رفع هر گونه اثر چربي، كرم يا لوسيون از روي پوست، قبل از مصرف حمام گرفته شده و پوست كاملاً خشك گردد.
آلودگي ناشي از شپش سر و بدن و ناحيه پوبيس
براي اين منظور از فرم شامپو ليندان استفاده مي شود:
مقداركافي از شامپو ليندان را بر روي موهاي خشك سر يا پوست بدن ماليده و4 دقيقه بعدآبكشي كنيد. در صورت مشاهده شپش زنده 7 روز بعد مي توان درمان را تكرار كرد.
در صورت استفاده ازلوسيون ليندان براي شپش سر، موها بايد 12 ساعت بعد ازمصرف آبكشي شوند.
توجه: قبل از استفاده، موها بايد كاملاً شسته و خشك گردند.
موارد منع مصرف و احتياط :
درشيرخواران، كودكان زير10سال، كودكان مبتلا به سوء تغذيه و زير وزن طبيعي، التهاب وسيع پوست، عفونت ثانويه و اختلالات تشنجي منع مصرف دارد.
استفاده از اين دارو در ناحيه چشم، صورت، سطوح مخاطي، مجراي خروجي ادرار، زخم هاي باز و همچنين مصرف همزمان با پماد يا لوسيون ديگر ممنوع مي باشد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
از آنجا كه اين دارو مي تواند از طريق پوست جذب شود مصرف آن طي دوران بارداري و شيردهي توسط CDC (مركز كنترل و پيشگيري بيماريها) ممنوع شده است.
تداخلات مهم :
در صورت مصرف همزمان با ساير داروهاي پوستي نظير كرم، پماد، ژل و نظاير آنها احتمال        جذب پوستي ليندان افزايش مي يابد.

عوارض جانبي :
شايع ترين: درماتيت تماسي كه با مصرف مكرر اين دارو رخ مي دهد.
مهم ترين: در صورت جذب سيستميك، مسموميت CNS رخ مي دهد شامل: سرگيجه، كرامپ عضلاني،  بي قراري، عصبانيت، استفراغ و تاكيكاردي.
توصيه ها :
قبل از مصرف، لوسيون ليندان را خوب تكان دهيد.
از آنجا كه جذب سيستميك دارو از پوست گرم و مرطوب بيشتر است لذا قبل از مصرف ليندان، پوست  بايد كاملاً خشك شود.
شريك جنسي و تمام افراد خانواده بيمار هم بايد درمان شوند.
خارش ناشي از گال حتي 2 تا 3 هفته بعد از درمان هم ادامه دارد كه دليلي براي استفاده مجدد            از دارو نيست.
براي جلوگيري از عفونت مجدد و يا گسترش آن  لباس ها، ملحفه و حوله بيمار بايد ضد عفوني شوند.
اگر اين دارو براي كودكان استفاده مي شود بايد مراقب بود كه ناحيه آغشته توسط كودك مكيده نشود.
چنانچه چشم بيمار با اين دارو تماس پيدا كرد بايد با آب فراوان شسته شود.
درمان شپش مژه توسط وازلين انجام مي شود كه روزي 2 تا 3 مرتبه و به مدت يك هفته بر روي مژه ماليده مي شود.
شرايط نگهداري :
در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري شود. دور از نور و حرارت زياد و همچنين  دور ازدسترس كودكان باشد.