دانلود تعرفه های خدمات آزمایشگاهی سال 98

دانلود تعرفه های خدمات آزمایشگاهی سال 97
لیست قیمت آزمایشات مختلف سال 97 در لینک زیر:

tarefe97

دانلود تعرفه های خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی سال 98 همراه با ریز قیمت برای بخش خصوصی،دولتی

آزمایشگاه 98

نظرات بسته شده است.