دانلود کتاب پزشکی قانونی

کتاب پزشکی قانونی
PRACTICAL ASPECTS OF CRIMINAL
AND FORENSIC INVESTIGATIONS VERNON J. GEBERTH, BBA, MPS, FBINA Series Editor

کتاب پزشکی قانونی

حجم:87 مگابایت

تعداد صفحه:564

زبان:انگلیسی

دانلود در فایل زیر:قیمت 2000 تومان

RIAL 20,000 – پزشکی قانونی 1

 

کتاب پزشکی قانونی

Forensic
Pathology
Principles and Practice
David Dolinak, M.D.
Deputy Chief Medical Examiner
Dallas County Medical Examiner Department
Assistant Professor of Pathology
University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas
Dallas, Texas
Evan W. Matshes, M.D.
Adjunct Professor
Department of Anatomy and Cell Biology
University of Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Resident, Anatomical Pathology
Department of Pathology and Laboratory Medicine
University of Calgary
Calgary, Alberta, Canada
Emma O. Lew, M.D.

پزشکی قانونیDeputy Chief Medical Examiner
Miami-Dade County Medical Examiner Department
Assistant Clinical Professor of Pathology
University of Miami School of Medicine

حجم:74 مگابابت

تعداد صفحه:714

دانلود در فایل زیر:قیمت 2000 تومان

RIAL 20,000 – پزشکی قانونی 2

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.