درخت فیکوس

فیکوس (Ficus elastica ) :

گیاهی است از خانواده موراسه که در اصل زادگاهش آسيای استوايي است در هوای آزاد ارتفاع آن به 30 متر می رسد  . گیاهی که جواب خوبی به شرایط آپارتمان میدهد
برگها پهن و براق و چرمی با نوک تیز و به صورت متناوب در طول ساقه میرویید با ریزش برگهای پیر در قاعده ساقه گیاه حالت بد منظر به خود می گیرد که در این حالت میتوان آن را از نزدیکی سطح خاک قطع کرد تا گیاه جوان گردد .
نیازها :
نور :
اگرچه در سایه هم میتواند خود را زنده نگهدارد ولی  رشد آن مطلوب نمی باشد از معرض نور مستقیم آفتاب در امان نگهدارید .به نور کامل نیاز دارد .
فیکوس
آبیاری :
اجازه دهید سطح خاک  در بین دو آبیاری خشک شود  آب زیاد از اندازه به گیاه آسیب میرساند . این گیاه نسبت به خشکی مقاوم است  . در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار کافی است

خاک:
بهترین خاک  خاک لوم است مخلوطی از برگ پوسیده و کود حیوانی و  خاک رس ( خاک باغچه )

تکثیر :
گرفتن قلمه حداقل با یک برگ در بهار و ریشه دار کردن آنها در درجه حرارت 24 تا 27 درجه سانتیگراد البته در بهار معمولا همه قلمه ها ریشه می دهد .

نکته گیاه پزشکی :
گلدان گیاه مریض را هرگز عوض نکنید چون باعث از بین رفتن گیاه می شود .